Merge branch 'v4l_for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mchehab...
[linux-2.6.git] / drivers / media / dvb / frontends / tda826x.c
2011-12-31 Mauro Carvalho Chehab [media] tuners: remove dvb_frontend_parameters from...
2011-12-31 Mauro Carvalho Chehab [media] tda826x: use DVBv5 parameters on set_params()
2010-03-30 Tejun Heo include cleanup: Update gfp.h and slab.h includes to...
2008-04-24 Hartmut Hackmann V4L/DVB (7656): tda826x: Calculate cut off fequency...
2008-04-24 Harvey Harrison V4L/DVB (7514): media/dvb/frontends replace remaining...
2008-04-24 Douglas Schilling... V4L/DVB (7094): static memory
2007-06-08 Oliver Endriss V4L/DVB (5716): Tda10086,tda826x: fix tuning, STR/SNR...
2006-12-10 Patrick Boettcher V4L/DVB (4864): TDA826x I2C read with 2 messages
2006-12-10 Michael Krufky V4L/DVB (4847): Drivers/media/dvb/frontends: kfree...
2006-11-13 Alexey Dobriyan V4L/DVB (4795): Tda826x: use correct max frequency
2006-09-26 Andrew de Quincey V4L/DVB (4428): Fix tda826x detection
2006-09-26 Andrew de Quincey V4L/DVB (4403): Use dprintk in tda826x.
2006-09-26 Trent Piepho V4L/DVB (4400): Tda826x: Remove 0-byte I2C write; put...
2006-09-26 Andrew de Quincey V4L/DVB (4396): Add drivers for tda10086 + tda826x...