Merge branch 'perf-core-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / arch / sparc / mm / init_64.h
2009-11-24 David S. Miller sparc64: Fix definition of VMEMMAP_SIZE.
2009-08-25 David S. Miller sparc64: Validate linear D-TLB misses.
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc,sparc64: unify mm/