Merge branch 'master' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kaber/nf-next-2.6
[linux-2.6.git] / arch / sparc / kernel / ktlb.S
2009-09-28 David S. Miller sparc64: Increase vmalloc size to fix percpu regressions.
2009-08-25 David S. Miller sparc64: Validate linear D-TLB misses.
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc,sparc64: unify kernel/