Merge branch 'x86-fixes-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / arch / sparc / kernel / ftrace.c
2009-12-11 David S. Miller sparc64: Add syscall tracepoint support.
2009-06-16 David S. Miller sparc64: Add proper dynamic ftrace support.
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc,sparc64: unify kernel/