Merge branch 'x86-olpc-for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6.git] / arch / sparc / configs /
2010-08-14 Sam Ravnborg defconfig reduction
2010-08-09 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2010-05-27 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2010-04-03 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2010-03-03 David S. Miller sparc: Update defconfigs.
2010-01-21 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2010-01-12 David S. Miller sparc32: Update defconfig.
2009-09-16 David S. Miller sparc: Update defconfigs.
2009-08-19 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2009-08-19 David S. Miller sparc32: Update defconfig.
2009-06-16 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2009-04-17 David S. Miller sparc32: Update defconfig.
2009-04-17 David S. Miller sparc64: Update defconfig.
2009-01-26 Jean Delvare eeprom: More consistent symbol names
2009-01-09 David S. Miller sparc: Update 32-bit defconfig.
2009-01-03 David S. Miller sparc: Update 64-bit defconfig.
2008-12-04 Sam Ravnborg sparc,sparc64: unify Makefile