m68knommu: remove use of IRQ_FLG_LOCK from 68360 platform support
[linux-2.6.git] / arch / m68knommu / platform / 68360 / config.c
2011-02-15 Greg Ungerer m68knommu: remove use of IRQ_FLG_LOCK from 68360 platfo...
2008-02-01 Greg Ungerer m68knommu: remove empty timer offset function for 68360
2007-10-24 Greg Ungerer m68knommu: cleanup 68360 startup code
2007-07-26 Greg Ungerer m68knommu: use setup_irq() in 68360 timer code
2007-03-07 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: use irq_handler_t for passing handle...
2006-12-06 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: switch 68360 to using rtc_time
2006-06-30 Jörn Engel Remove obsolete #include <linux/config.h>
2006-06-28 Greg Ungerer [PATCH] m68knommu: fix 68360/config.c asm
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2