Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
[linux-2.6.git] / arch / avr32 / configs / atngw100_defconfig
2009-12-14 Hans-Christian Egtvedt avr32: update default configurations for ATNGW100,...
2009-01-26 Jean Delvare eeprom: More consistent symbol names
2009-01-06 Ben Nizette avr32: Remove DMATEST from defconfigs
2008-08-08 Haavard Skinnemoen avr32: Update defconfigs
2008-05-26 Haavard Skinnemoen avr32: Update defconfigs
2008-01-25 Haavard Skinnemoen [AVR32] ATNGW100: Update defconfig
2008-01-25 Haavard Skinnemoen [AVR32] Add support for AT32AP7001 and AT32AP7002
2007-07-16 David Brownell leds: leds-gpio for ngw100
2007-06-23 Haavard Skinnemoen [AVR32] Update defconfigs
2007-04-27 Haavard Skinnemoen [AVR32] Board code for ATNGW100