Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rafael...
[linux-2.6.git] / Documentation / powerpc / dts-bindings / fsl / spi.txt
2010-10-13 Mingkai Hu powerpc/of: add eSPI controller dts bindings and DTS...
2010-02-17 Ernst Schwab powerpc/of: added documentation for spi chipselects
2008-07-14 Kumar Gala powerpc/fsl: Refactor device bindings