Documentation: add pointer to name_to_dev_t for root= values
[linux-2.6.git] / Documentation / kmemcheck.txt
2009-07-01 Vegard Nossum kmemcheck: update documentation
2009-06-13 Vegard Nossum kmemcheck: add the kmemcheck documentation