Documentation: add pointer to name_to_dev_t for root= values
[linux-2.6.git] / Documentation / kbuild / 00-INDEX
2009-01-02 Sam Ravnborg kbuild: document environment variables
2009-01-02 Randy Dunlap kbuild: make *config usage docs
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2