Merge commit 'v2.6.35' into kbuild/kbuild
[linux-2.6.git] / Documentation / kbuild / 00-INDEX
2009-01-02 Sam Ravnborg kbuild: document environment variables
2009-01-02 Randy Dunlap kbuild: make *config usage docs
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2