Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[linux-2.6.git] / Documentation / hwmon / sht15
2011-05-19 Jerome Oufella hwmon: (sht15) add support for CRC validation
2011-05-19 Vivien Didelot hwmon: (sht15) add support for the status register
2011-05-19 Vivien Didelot hwmon: (sht15) general code clean-up