Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
[linux-2.6.git] / Documentation / hwmon / k8temp
2010-08-04 Justin P. Mattock Documentation: update broken web addresses.
2006-12-12 Jean Delvare hwmon: Update Rudolf Marek's e-mail address
2006-10-18 Rudolf Marek k8temp: Documentation update
2006-09-28 Rudolf Marek k8temp: Add documentation