Merge branch 'for_linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/mjg59/platf...
[linux-2.6.git] / Documentation / binfmt_misc.txt
2010-08-04 Justin P. Mattock Documentation: update broken web addresses.
2007-05-09 John Anthony Kazos Jr documentation: convert the Documentation directory...
2005-04-16 Linus Torvalds Linux-2.6.12-rc2