Merge branch 'for-upstream' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/dvrabel/uwb
[linux-2.6.git] / .mailmap
2008-10-20 Mark Brown mailmap: add Mark Brown
2008-09-13 Uwe Kleine-König Add Uwe Kleine-König to .mailmap
2008-04-30 S.Çağlar Onur Update .mailmap
2007-04-24 Michael Buesch Add mbuesch to .mailmap
2007-02-14 Nicolas Pitre [PATCH] add .mailmap for proper git-shortlog output