Merge master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6
Linus Torvalds [Thu, 2 Nov 2006 16:50:46 +0000 (08:50 -0800)]
* master.kernel.org:/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-2.6:
  [NETFILTER]: silence a warning in ebtables
  [IPV6]: File the fingerprints off ah6->spi/esp6->spi
  [TCP]: Set default congestion control when no sysctl.
  [TIPC] net/tipc/port.c: fix NULL dereference


Trivial merge