Merge branch 'next-spi' of git://git.secretlab.ca/git/linux-2.6
Linus Torvalds [Thu, 25 Feb 2010 23:38:03 +0000 (15:38 -0800)]
* 'next-spi' of git://git.secretlab.ca/git/linux-2.6: (31 commits)
  spi: Correct SPI clock frequency setting in spi_mpc8xxx
  spi/spi_s3c64xx.c: Fix continuation line formats
  spi/dw_spi: Fix dw_spi_mmio to depend on HAVE_CLK
  spi/dw_spi: Allow dw_spi.c to be a module
  spi/dw_spi: mmio code style fixups
  Memory-mapped dw_spi driver
  spi/dw_spi: fix missing export of dw_spi_remove_host
  spi/dw_spi: conditional transfer mode changes
  spi/dw_spi: remove conditional from 'poll_transfer'.
  spi/dw_spi: fixed a spelling typo in a warning message.
  spi/dw_spi: add return value to empty mrst_spi_debugfs_init()
  spi/dw_spi: enable platform specific chipselect.
  spi/dw_spi: add a FIFO depth detection
  spi/dw_spi: fix __init/__devinit section mismatch
  spi: xilinx_spi: Fix up I/O routine wrapping bogosity.
  spi/spi_imx: add device information by switching pr_debug() to dev_dbg()
  spi: update MSIOF includes
  spi/dw_spi: refine the IRQ mode working flow
  spi/dw_spi: add a missed dw_spi_remove_host() in exit sequence
  spi/dw_spi: bug fix in wait_till_not_busy()
  ...

1  2 
drivers/spi/spi_sh_msiof.c

Simple merge