Merge branch 'linux-next' of git://git.infradead.org/ubi-2.6
Linus Torvalds [Sat, 11 Jul 2009 02:15:34 +0000 (19:15 -0700)]
* 'linux-next' of git://git.infradead.org/ubi-2.6:
  UBI: fix compilation warnings
  UBI: fix NOR flash recovery
  UBI: nicify image sequence number handling
  UBI: add image sequence number to EC header
  UBI: remove bogus debugging checks
  UBI: add empty eraseblocks verification


Trivial merge