Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shaggy...
Linus Torvalds [Thu, 23 Jun 2011 04:49:07 +0000 (21:49 -0700)]
* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/shaggy/jfs-2.6:
  jfs: agstart field must be 64 bits
  JFS: Don't save agno in the inode
  jfs: Update agstart when resizing volume
  jfs: old_agsize should be 64 bits in jfs_extendfs


Trivial merge