Revert "netlink: test for all flags of the NLM_F_DUMP composite"
David S. Miller [Tue, 18 Jan 2011 20:40:38 +0000 (12:40 -0800)]
This reverts commit 0ab03c2b1478f2438d2c80204f7fef65b1bca9cf.

It breaks several things including the avahi daemon.

Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>

net/core/rtnetlink.c
net/ipv4/inet_diag.c
net/netfilter/nf_conntrack_netlink.c
net/netlink/genetlink.c
net/xfrm/xfrm_user.c

index a5f7535..750db57 100644 (file)
@@ -1820,7 +1820,7 @@ static int rtnetlink_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
        if (kind != 2 && security_netlink_recv(skb, CAP_NET_ADMIN))
                return -EPERM;
 
-       if (kind == 2 && (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP) {
+       if (kind == 2 && nlh->nlmsg_flags&NLM_F_DUMP) {
                struct sock *rtnl;
                rtnl_dumpit_func dumpit;
 
index 2746c1f..2ada171 100644 (file)
@@ -858,7 +858,7 @@ static int inet_diag_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
            nlmsg_len(nlh) < hdrlen)
                return -EINVAL;
 
-       if ((nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP) {
+       if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) {
                if (nlmsg_attrlen(nlh, hdrlen)) {
                        struct nlattr *attr;
 
index 2b7eef3..93297aa 100644 (file)
@@ -924,7 +924,7 @@ ctnetlink_get_conntrack(struct sock *ctnl, struct sk_buff *skb,
        u16 zone;
        int err;
 
-       if ((nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP)
+       if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP)
                return netlink_dump_start(ctnl, skb, nlh, ctnetlink_dump_table,
                                          ctnetlink_done);
 
@@ -1787,7 +1787,7 @@ ctnetlink_get_expect(struct sock *ctnl, struct sk_buff *skb,
        u16 zone;
        int err;
 
-       if ((nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP) {
+       if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) {
                return netlink_dump_start(ctnl, skb, nlh,
                                          ctnetlink_exp_dump_table,
                                          ctnetlink_exp_done);
index f83cb37..1781d99 100644 (file)
@@ -519,7 +519,7 @@ static int genl_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
            security_netlink_recv(skb, CAP_NET_ADMIN))
                return -EPERM;
 
-       if ((nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP) {
+       if (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) {
                if (ops->dumpit == NULL)
                        return -EOPNOTSUPP;
 
index d5e1e0b..6129196 100644 (file)
@@ -2189,7 +2189,7 @@ static int xfrm_user_rcv_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
 
        if ((type == (XFRM_MSG_GETSA - XFRM_MSG_BASE) ||
             type == (XFRM_MSG_GETPOLICY - XFRM_MSG_BASE)) &&
-           (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP) == NLM_F_DUMP) {
+           (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_DUMP)) {
                if (link->dump == NULL)
                        return -EINVAL;