Merge branch 'i2c-for-linus' of git://jdelvare.pck.nerim.net/jdelvare-2.6
Linus Torvalds [Mon, 6 Apr 2009 20:25:27 +0000 (13:25 -0700)]
* 'i2c-for-linus' of git://jdelvare.pck.nerim.net/jdelvare-2.6:
  i2c: Delete unused i2c-algo-sgi helper module
  i2c: Delete many unused driver IDs
  i2c: Deprecate client_register and client_unregister methods


Trivial merge