Merge branch 'for-linus' of git://git390.marist.edu/pub/scm/linux-2.6
Linus Torvalds [Mon, 27 Jun 2011 15:57:46 +0000 (08:57 -0700)]
* 'for-linus' of git://git390.marist.edu/pub/scm/linux-2.6:
  [S390] allow setting of upper 32 bit in smp_ctl_set_bit
  [S390] hwsampler: Set a sane default sampling rate
  [S390] s390: enforce HW limits for the initial sampling rate
  [S390] kvm-s390: fix kconfig dependencies


Trivial merge