Merge branch 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt...
Linus Torvalds [Fri, 3 Jun 2011 22:58:48 +0000 (07:58 +0900)]
* 'for-linus' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rostedt/linux-2.6-ktest:
  ktest: Ignore unset values of the minconfig in config_bisect
  ktest: Fix result of rebooting the kernel
  ktest: Fix off-by-one in config bisect result


Trivial merge