Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
Linus Torvalds [Thu, 22 May 2008 05:00:12 +0000 (22:00 -0700)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6:
  sparc64: Prevent stack backtrace false positives on trap frames.
  sparc64: Fix stack tracing through trap frames.
  sparc64: Fix kernel thread stack termination.
  sunhv: Fix locking in non-paged I/O case.


Trivial merge