Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6
Linus Torvalds [Thu, 15 May 2008 02:11:36 +0000 (19:11 -0700)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/sparc-2.6:
  sparc64: Use a TS_RESTORE_SIGMASK
  lmb: Make lmb debugging more useful.
  lmb: Fix inconsistent alignment of size argument.
  sparc: Fix mremap address range validation.


Trivial merge