[PATCH] dvb: ttpci: cleanup indentation + whitespace
Johannes Stezenbach [Fri, 8 Jul 2005 00:58:01 +0000 (17:58 -0700)]
Fix indentation and add some whitepsace between operators.

Signed-off-by: Johannes Stezenbach <js@linuxtv.org>
Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@osdl.org>
Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@osdl.org>

drivers/media/dvb/ttpci/av7110.c
drivers/media/dvb/ttpci/av7110_av.c

index 87767af..ab4f77d 100644 (file)
@@ -122,11 +122,11 @@ static void init_av7110_av(struct av7110 *av7110)
        /* set internal volume control to maximum */
        av7110->adac_type = DVB_ADAC_TI;
        ret = av7110_set_volume(av7110, av7110->mixer.volume_left, av7110->mixer.volume_right);
-       if (ret<0)
+       if (ret < 0)
                printk("dvb-ttpci:cannot set internal volume to maximum:%d\n",ret);
 
        ret = av7710_set_video_mode(av7110, vidmode);
-       if (ret<0)
+       if (ret < 0)
                printk("dvb-ttpci:cannot set video mode:%d\n",ret);
 
        /* handle different card types */
@@ -162,10 +162,10 @@ static void init_av7110_av(struct av7110 *av7110)
        if (av7110->adac_type == DVB_ADAC_NONE || av7110->adac_type == DVB_ADAC_MSP) {
                // switch DVB SCART on
                ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_AUDIODAC, MainSwitch, 1, 0);
-               if (ret<0)
+               if (ret < 0)
                        printk("dvb-ttpci:cannot switch on SCART(Main):%d\n",ret);
                ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_AUDIODAC, ADSwitch, 1, 1);
-               if (ret<0)
+               if (ret < 0)
                        printk("dvb-ttpci:cannot switch on SCART(AD):%d\n",ret);
                if (rgb_on &&
                    (av7110->dev->pci->subsystem_vendor == 0x110a) && (av7110->dev->pci->subsystem_device == 0x0000)) {
@@ -175,10 +175,10 @@ static void init_av7110_av(struct av7110 *av7110)
        }
 
        ret = av7110_set_volume(av7110, av7110->mixer.volume_left, av7110->mixer.volume_right);
-       if (ret<0)
+       if (ret < 0)
                printk("dvb-ttpci:cannot set volume :%d\n",ret);
        ret = av7110_setup_irc_config(av7110, 0);
-       if (ret<0)
+       if (ret < 0)
                printk("dvb-ttpci:cannot setup irc config :%d\n",ret);
 }
 
index bbfad6d..0696a5a 100644 (file)
@@ -1126,7 +1126,7 @@ static int dvb_video_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
                //note: arg is ignored by firmware
                if (av7110->playing & RP_VIDEO)
                        ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_REC_PLAY,
-                                     __Scan_I, 2, AV_PES, 0);
+                                           __Scan_I, 2, AV_PES, 0);
                else
                        ret = vidcom(av7110, VIDEO_CMD_FFWD, arg);
                if (!ret) {
@@ -1164,15 +1164,15 @@ static int dvb_video_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
 
                if (av7110->playing == RP_AV) {
                        ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_REC_PLAY,
-                                     __Play, 2, AV_PES, 0);
+                                           __Play, 2, AV_PES, 0);
                        if (ret)
                                break;
                        if (av7110->trickmode == TRICK_FAST)
                                ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_REC_PLAY,
-                                             __Scan_I, 2, AV_PES, 0);
+                                                   __Scan_I, 2, AV_PES, 0);
                        if (av7110->trickmode == TRICK_SLOW) {
                                ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_REC_PLAY,
-                                             __Slow, 2, 0, 0);
+                                                   __Slow, 2, 0, 0);
                                if (!ret)
                                        ret = vidcom(av7110, VIDEO_CMD_SLOW, arg);
                        }
@@ -1303,7 +1303,7 @@ static int dvb_audio_ioctl(struct inode *inode, struct file *file,
                av7110_ipack_reset(&av7110->ipack[0]);
                if (av7110->playing == RP_AV)
                        ret = av7110_fw_cmd(av7110, COMTYPE_REC_PLAY,
-                              __Play, 2, AV_PES, 0);
+                                           __Play, 2, AV_PES, 0);
                break;
        case AUDIO_SET_ID: