Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes
Linus Torvalds [Mon, 6 Nov 2006 17:10:25 +0000 (09:10 -0800)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/steve/gfs2-2.6-fixes:
  [DLM] fix oops in kref_put when removing a lockspace
  [DLM] Fix kref_put oops
  [GFS2] Fix OOM error handling
  [GFS2] Fix incorrect fs sync behaviour.
  [GFS2] don't panic needlessly


Trivial merge