Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net
Linus Torvalds [Fri, 30 Dec 2011 01:35:33 +0000 (17:35 -0800)]
* git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net:
  packet: fix possible dev refcnt leak when bind fail
  netem: dont call vfree() under spinlock and BH disabled
  netfilter: ctnetlink: fix scheduling while atomic if helper is autoloaded
  netfilter: ctnetlink: fix return value of ctnetlink_get_expect()


Trivial merge