[NETNS]: separate af_packet netns data
Denis V. Lunev [Tue, 11 Dec 2007 12:19:54 +0000 (04:19 -0800)]
Signed-off-by: Denis V. Lunev <den@openvz.org>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>

include/net/net_namespace.h
include/net/netns/packet.h [new file with mode: 0644]
net/packet/af_packet.c

index d943fd4..18da0af 100644 (file)
@@ -9,6 +9,7 @@
 #include <linux/list.h>
 
 #include <net/netns/unix.h>
+#include <net/netns/packet.h>
 
 struct proc_dir_entry;
 struct net_device;
@@ -43,10 +44,7 @@ struct net {
        struct ctl_table_header *sysctl_core_hdr;
        int                     sysctl_somaxconn;
 
-       /* List of all packet sockets. */
-       rwlock_t                packet_sklist_lock;
-       struct hlist_head       packet_sklist;
-
+       struct netns_packet     packet;
        struct netns_unix       unx;
 };
 
diff --git a/include/net/netns/packet.h b/include/net/netns/packet.h
new file mode 100644 (file)
index 0000000..637daf6
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,15 @@
+/*
+ * Packet network namespace
+ */
+#ifndef __NETNS_PACKET_H__
+#define __NETNS_PACKET_H__
+
+#include <linux/list.h>
+#include <linux/spinlock.h>
+
+struct netns_packet {
+       rwlock_t                sklist_lock;
+       struct hlist_head       sklist;
+};
+
+#endif /* __NETNS_PACKET_H__ */
index ace29f1..485af56 100644 (file)
@@ -803,9 +803,9 @@ static int packet_release(struct socket *sock)
        net = sk->sk_net;
        po = pkt_sk(sk);
 
-       write_lock_bh(&net->packet_sklist_lock);
+       write_lock_bh(&net->packet.sklist_lock);
        sk_del_node_init(sk);
-       write_unlock_bh(&net->packet_sklist_lock);
+       write_unlock_bh(&net->packet.sklist_lock);
 
        /*
         *      Unhook packet receive handler.
@@ -1015,9 +1015,9 @@ static int packet_create(struct net *net, struct socket *sock, int protocol)
                po->running = 1;
        }
 
-       write_lock_bh(&net->packet_sklist_lock);
-       sk_add_node(sk, &net->packet_sklist);
-       write_unlock_bh(&net->packet_sklist_lock);
+       write_lock_bh(&net->packet.sklist_lock);
+       sk_add_node(sk, &net->packet.sklist);
+       write_unlock_bh(&net->packet.sklist_lock);
        return(0);
 out:
        return err;
@@ -1452,8 +1452,8 @@ static int packet_notifier(struct notifier_block *this, unsigned long msg, void
        struct net_device *dev = data;
        struct net *net = dev->nd_net;
 
-       read_lock(&net->packet_sklist_lock);
-       sk_for_each(sk, node, &net->packet_sklist) {
+       read_lock(&net->packet.sklist_lock);
+       sk_for_each(sk, node, &net->packet.sklist) {
                struct packet_sock *po = pkt_sk(sk);
 
                switch (msg) {
@@ -1492,7 +1492,7 @@ static int packet_notifier(struct notifier_block *this, unsigned long msg, void
                        break;
                }
        }
-       read_unlock(&net->packet_sklist_lock);
+       read_unlock(&net->packet.sklist_lock);
        return NOTIFY_DONE;
 }
 
@@ -1862,7 +1862,7 @@ static inline struct sock *packet_seq_idx(struct net *net, loff_t off)
        struct sock *s;
        struct hlist_node *node;
 
-       sk_for_each(s, node, &net->packet_sklist) {
+       sk_for_each(s, node, &net->packet.sklist) {
                if (!off--)
                        return s;
        }
@@ -1872,7 +1872,7 @@ static inline struct sock *packet_seq_idx(struct net *net, loff_t off)
 static void *packet_seq_start(struct seq_file *seq, loff_t *pos)
 {
        struct net *net = seq_file_net(seq);
-       read_lock(&net->packet_sklist_lock);
+       read_lock(&net->packet.sklist_lock);
        return *pos ? packet_seq_idx(net, *pos - 1) : SEQ_START_TOKEN;
 }
 
@@ -1881,14 +1881,14 @@ static void *packet_seq_next(struct seq_file *seq, void *v, loff_t *pos)
        struct net *net = seq->private;
        ++*pos;
        return  (v == SEQ_START_TOKEN)
-               ? sk_head(&net->packet_sklist)
+               ? sk_head(&net->packet.sklist)
                : sk_next((struct sock*)v) ;
 }
 
 static void packet_seq_stop(struct seq_file *seq, void *v)
 {
        struct net *net = seq->private;
-       read_unlock(&net->packet_sklist_lock);
+       read_unlock(&net->packet.sklist_lock);
 }
 
 static int packet_seq_show(struct seq_file *seq, void *v)
@@ -1940,8 +1940,8 @@ static const struct file_operations packet_seq_fops = {
 
 static int packet_net_init(struct net *net)
 {
-       rwlock_init(&net->packet_sklist_lock);
-       INIT_HLIST_HEAD(&net->packet_sklist);
+       rwlock_init(&net->packet.sklist_lock);
+       INIT_HLIST_HEAD(&net->packet.sklist);
 
        if (!proc_net_fops_create(net, "packet", 0, &packet_seq_fops))
                return -ENOMEM;