net: fix kernel-doc for sk_filter_rcu_release
Randy Dunlap [Thu, 18 Nov 2010 13:02:37 +0000 (13:02 +0000)]
Fix kernel-doc warning for sk_filter_rcu_release():

Warning(net/core/filter.c:586): missing initial short description on line:
 *  sk_filter_rcu_release: Release a socket filter by rcu_head

Signed-off-by: Randy Dunlap <randy.dunlap@oracle.com>
Cc: "David S. Miller" <davem@davemloft.net>
Cc: netdev@vger.kernel.org
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>

net/core/filter.c

index 23e9b2a..c1ee800 100644 (file)
@@ -589,7 +589,7 @@ int sk_chk_filter(struct sock_filter *filter, int flen)
 EXPORT_SYMBOL(sk_chk_filter);
 
 /**
- *     sk_filter_rcu_release: Release a socket filter by rcu_head
+ *     sk_filter_rcu_release - Release a socket filter by rcu_head
  *     @rcu: rcu_head that contains the sk_filter to free
  */
 static void sk_filter_rcu_release(struct rcu_head *rcu)