dsa/mv88e6060: support nonzero mii base address
authorPeter Korsgaard <jacmet@sunsite.dk>
Mon, 7 Mar 2011 05:49:47 +0000 (05:49 +0000)
committerDavid S. Miller <davem@davemloft.net>
Tue, 8 Mar 2011 22:24:20 +0000 (14:24 -0800)
commitfdb838cdae4d4f2a478e5cfdd84026f7960b69dd
treee61fa3c8515f41770af377fd1bfc35c20c01bf4a
parentc01c6af84e5c397917496212f8c3f2942ec7012d
dsa/mv88e6060: support nonzero mii base address

The mv88e6060 uses either the lower 16 or upper 16 mii addresses,
depending on the value of the EE_CLK/ADDR4 pin. Support both
configurations by using the sw_addr setting as base address.

Signed-off-by: Peter Korsgaard <jacmet@sunsite.dk>
Acked-by: Lennert Buytenhek <buytenh@wantstofly.org>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
net/dsa/mv88e6060.c