[NETLINK]: Don't leak 'listeners' in netlink_kernel_create()
authorJesper Juhl <jesper.juhl@gmail.com>
Mon, 15 Oct 2007 08:39:12 +0000 (01:39 -0700)
committerDavid S. Miller <davem@sunset.davemloft.net>
Mon, 15 Oct 2007 19:26:32 +0000 (12:26 -0700)
commitf937f1f46b6d2f9bef94e0d6b769a4c67615d34e
tree4aadb89d07e7bb0789d5a754e65db686f339f07c
parent1dff92e09eb3adfcf3d3dffd0507b850f911f280
[NETLINK]: Don't leak 'listeners' in netlink_kernel_create()

The Coverity checker spotted that we'll leak the storage allocated
to 'listeners' in netlink_kernel_create() when the
  if (!nl_table[unit].registered)
check is false.

This patch avoids the leak.

Signed-off-by: Jesper Juhl <jesper.juhl@gmail.com>
Acked-by: "Eric W. Biederman" <ebiederm@xmission.com>
Signed-off-by: David S. Miller <davem@davemloft.net>
net/netlink/af_netlink.c