x86_64: move pci
authorThomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Thu, 11 Oct 2007 09:17:12 +0000 (11:17 +0200)
committerThomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Thu, 11 Oct 2007 09:17:12 +0000 (11:17 +0200)
commitf68c065491ceda1ad00f8dc493e274a79b8c2ba4
treecff56e1483deb0f96d3a001845e8db3f0f2d6b0b
parent7648b1330c335601b7c09c25f77a03cda128fcab
x86_64: move pci

Signed-off-by: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Signed-off-by: Ingo Molnar <mingo@elte.hu>
arch/x86/pci/Makefile
arch/x86/pci/Makefile_64 [new file with mode: 0644]
arch/x86/pci/k8-bus_64.c [moved from arch/x86_64/pci/k8-bus_64.c with 100% similarity]
arch/x86/pci/mmconfig_64.c [moved from arch/x86_64/pci/mmconfig_64.c with 100% similarity]
arch/x86_64/Makefile
arch/x86_64/pci/Makefile [deleted file]
arch/x86_64/pci/Makefile_64 [deleted file]