[PATCH] dvb: av7110: Siemens DVB-C analog video input support
authorthomas schorpp <t.schorpp@gmx.de>
Fri, 9 Sep 2005 20:03:06 +0000 (13:03 -0700)
committerLinus Torvalds <torvalds@g5.osdl.org>
Fri, 9 Sep 2005 20:57:44 +0000 (13:57 -0700)
commitf63f5346c943008fe8f6ac66a9026f6c35e24947
tree1ec769716a18a5675348337155e46b3f609b2fcf
parent6d78933c291bd0b6292e2c631e2f5e346c14d3fa
[PATCH] dvb: av7110: Siemens DVB-C analog video input support

Add support for analog video inputs (CVBS and Y/C) of the
analog module for the Siemens DVB-C card.

Signed-off-by: thomas schorpp <t.schorpp@gmx.de>
Signed-off-by: Johannes Stezenbach <js@linuxtv.org>
Signed-off-by: Andrew Morton <akpm@osdl.org>
Signed-off-by: Linus Torvalds <torvalds@osdl.org>
drivers/media/dvb/ttpci/av7110_v4l.c