[ARM] pxa: update rtc-pxa.c to use 'struct dev_pm_ops'
authorRobert Jarzmik <robert.jarzmik@free.fr>
Tue, 21 Jul 2009 20:47:32 +0000 (22:47 +0200)
committerEric Miao <eric.y.miao@gmail.com>
Thu, 10 Sep 2009 11:15:35 +0000 (19:15 +0800)
commite6e698a4fb3cbeef9f478f9f165998246d9b1b0b
treeee633cdc4acf391467ae2593c8d52a8c8484b93e
parent752807871ad27520d31baec1800f1db59e84f2a1
[ARM] pxa: update rtc-pxa.c to use 'struct dev_pm_ops'

Remove the following warning:
Platform driver 'pxa-rtc' needs updating - please use dev_pm_ops

Signed-off-by: Haojian Zhuang <haojian.zhuang@marvell.com>
Signed-off-by: Robert Jarzmik <robert.jarzmik@free.fr>
Signed-off-by: Eric Miao <eric.y.miao@gmail.com>
drivers/rtc/rtc-pxa.c