Merge branch 'v3.4-for-rafael' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kgene...
authorRafael J. Wysocki <rjw@sisk.pl>
Wed, 1 Feb 2012 21:18:43 +0000 (22:18 +0100)
committerRafael J. Wysocki <rjw@sisk.pl>
Wed, 1 Feb 2012 21:18:43 +0000 (22:18 +0100)
commitdcaad77a8074b6de58e745546bc543d5538404f2
tree5f988393b64f1a8053f2f5d0be7113e991d40886
parent0496c8ae366724a0a2136cec09a2e277e782c126
parent91cfbd4ee0875f8a826731983378670012ba6e01
Merge branch 'v3.4-for-rafael' of git://git./linux/kernel/git/kgene/linux-samsung into pm-domains

* 'v3.4-for-rafael' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/kgene/linux-samsung:
  ARM: EXYNOS: Hook up power domains to generic power domain infrastructure
  PM / Domains: Add OF support
drivers/base/power/domain.c