SMC911X: Fix using of dereferenced skb after netif_rx
authorWang Chen <wangchen@cn.fujitsu.com>
Tue, 4 Dec 2007 02:01:37 +0000 (10:01 +0800)
committerJeff Garzik <jeff@garzik.org>
Tue, 4 Dec 2007 19:53:43 +0000 (14:53 -0500)
commitd30f53aeb31d453a5230f526bea592af07944564
treed46c586c7b4199f5a2480ed4fdca3b76bf66b4a9
parent8cfcbe998aa0459e20bbad61376f81c1715b25d6
SMC911X: Fix using of dereferenced skb after netif_rx

Signed-off-by: Wang Chen <wangchen@cn.fujitsu.com>
Signed-off-by: Jeff Garzik <jeff@garzik.org>
drivers/net/smc911x.c