make the e->rule.xxx shorter in kernel auditfilter.c
authorZhenwen Xu <helight.xu@gmail.com>
Thu, 12 Mar 2009 14:16:12 +0000 (22:16 +0800)
committerAl Viro <viro@zeniv.linux.org.uk>
Sun, 5 Apr 2009 17:40:33 +0000 (13:40 -0400)
commitc28bb7da74ab74a2860d652493aaff7de104d79e
tree055fc031167b88138b2a213f908bab6d21a4464b
parent6b96255998053a89f45c0855de954b71f5c3887b
make the e->rule.xxx shorter in kernel auditfilter.c

make the e->rule.xxx shorter in kernel/auditfilter.c
--
---------------------------------
Zhenwen Xu - Open and Free
Home Page: http://zhwen.org
My Studio: http://dim4.cn

>From 99692dc640b278f1cb1a15646ce42f22e89c0f77 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Zhenwen Xu <Helight.Xu@gmail.com>
Date: Thu, 12 Mar 2009 22:04:59 +0800
Subject: [PATCH] make the e->rule.xxx shorter in kernel/auditfilter.c

Signed-off-by: Zhenwen Xu <Helight.Xu@gmail.com>
Signed-off-by: Al Viro <viro@zeniv.linux.org.uk>
kernel/auditfilter.c