cpupowerutils: idle_monitor - ConfigStyle bugfixes
authorDominik Brodowski <linux@dominikbrodowski.net>
Tue, 19 Apr 2011 17:58:59 +0000 (19:58 +0200)
committerDominik Brodowski <linux@dominikbrodowski.net>
Fri, 29 Jul 2011 16:35:38 +0000 (18:35 +0200)
commitb510b54127a4d4112a9a3f200339719bcb463c15
tree172dda3d580231b00b92b19ed41766ec18693739
parent6c2b8185517fea46bdb1e4e70c7005901fcc89ab
cpupowerutils: idle_monitor - ConfigStyle bugfixes

Signed-off-by: Dominik Brodowski <linux@dominikbrodowski.net>
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/amd_fam14h_idle.c
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/cpuidle_sysfs.c
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/cpupower-monitor.c
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/mperf_monitor.c
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/nhm_idle.c
tools/power/cpupower/utils/idle_monitor/snb_idle.c