Merge branch 'for-2.6.20' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris...
authorLinus Torvalds <torvalds@woody.osdl.org>
Sat, 2 Dec 2006 00:43:42 +0000 (16:43 -0800)
committerLinus Torvalds <torvalds@woody.osdl.org>
Sat, 2 Dec 2006 00:43:42 +0000 (16:43 -0800)
commitb07e3c3a1db0ce399d2a1d04860e1b901927c05e
tree474c17e969b5462a3702f0021249e1d78522ac35
parent5f56bbdf1e35d41b4b3d4c92bdb3e70c63877e4d
parentb94c7e677b9d28bd3f9ba4a70df6bfa7942867ca
Merge branch 'for-2.6.20' of git://git./linux/kernel/git/jmorris/selinux-2.6

* 'for-2.6.20' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/jmorris/selinux-2.6:
  SELinux: validate kernel object classes and permissions
  SELinux: ensure keys constant in hashtab_search
  SELinux: export object class and permission definitions
  SELinux: remove current object class and permission validation mechanism