ARM: tegra30: pcie: add MEM_SIZE_x, MEM_BASE_x and PREFETCH_MEM_BASE_x
authorVarun Wadekar <vwadekar@nvidia.com>
Wed, 18 Apr 2012 06:27:01 +0000 (11:27 +0530)
committerVarun Wadekar <vwadekar@nvidia.com>
Wed, 18 Apr 2012 06:27:01 +0000 (11:27 +0530)
commita79c8199880de42bef159928baf6635d3334f8b1
tree296e9feb7d13c6cc6c5c0f61d0aa03368465eab2
parent288adee8c81516c67f73d10a4e47423d993225d5
ARM: tegra30: pcie: add MEM_SIZE_x, MEM_BASE_x and PREFETCH_MEM_BASE_x

Change-Id: I350e5e492a60912659e68268f60fb734a3686e09
Signed-off-by: Varun Wadekar <vwadekar@nvidia.com>
arch/arm/mach-tegra/pcie.c