[PATCH] ieee80211: replace debug IEEE80211_WARNING with each own debug macro
authorZhu Yi <yi.zhu@intel.com>
Thu, 13 Apr 2006 09:17:47 +0000 (17:17 +0800)
committerJohn W. Linville <linville@tuxdriver.com>
Mon, 24 Apr 2006 20:15:54 +0000 (16:15 -0400)
commit7736b5bd93765fc1db5b3b6e25200d7c4292d14b
tree458d68ad73890f4847ef50831bcae3a2b8e0637e
parent35c14b855f52c49e4f3d078b9532b056005ed321
[PATCH] ieee80211: replace debug IEEE80211_WARNING with each own debug macro

Signed-off-by: Zhu Yi <yi.zhu@intel.com>
Signed-off-by: John W. Linville <linville@tuxdriver.com>
net/ieee80211/ieee80211_rx.c