timer: Avoid reading uninitialized data
authorPavel Roskin <proski@gnu.org>
Sat, 18 Jul 2009 20:46:02 +0000 (16:46 -0400)
committerThomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
Sat, 18 Jul 2009 21:11:43 +0000 (23:11 +0200)
commit4841158b26e28e1476eed84c7347c18f11317750
treeca701f45ebf6088ab45f76e68f0ef74a03654532
parent78af08d90b8f745044b1274430bc4bc6b2b27aca
timer: Avoid reading uninitialized data

timer->expires may be uninitialized, so check timer_pending() before
touching timer->expires to pacify kmemcheck.

Signed-off-by: Pavel Roskin <proski@gnu.org>
LKML-Reference: <20090718204602.5191.360.stgit@mj.roinet.com>
Signed-off-by: Thomas Gleixner <tglx@linutronix.de>
kernel/timer.c