[S390] Some documentation typos.
authorNicolas Kaiser <nikai@nikai.net>
Mon, 4 Dec 2006 14:40:23 +0000 (15:40 +0100)
committerMartin Schwidefsky <schwidefsky@de.ibm.com>
Mon, 4 Dec 2006 14:40:23 +0000 (15:40 +0100)
commit2254f5a7779452395e37ea2f7d6e1a550d34e678
tree21ae898f9ef043dc240f2a4d1ba52da9a5ae51ad
parent6b4044bdd158aa9ad07b3f68d1c7598036d3ee58
[S390] Some documentation typos.

Signed-off-by: Nicolas Kaiser <nikai@nikai.net>
Signed-off-by: Martin Schwidefsky <schwidefsky@de.ibm.com>
Documentation/s390/CommonIO
Documentation/s390/Debugging390.txt
Documentation/s390/cds.txt
Documentation/s390/crypto/crypto-API.txt
Documentation/s390/s390dbf.txt