Input: change input handlers to use bool when possible
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 16 Jul 2010 06:27:36 +0000 (23:27 -0700)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 16 Jul 2010 06:52:33 +0000 (23:52 -0700)
commit20da92de8ec3c1d4ba7e5aca322d38b6ce634932
tree2349309cc452763e649c75f94bf00c327376f8d2
parent72c8a94a585afea1f45aa8c4f6938ed6d05be57a
Input: change input handlers to use bool when possible

Signed-off-by: Dmitry Torokhov <dtor@mail.ru>
drivers/input/evdev.c
drivers/input/input.c
drivers/input/joydev.c
drivers/input/mousedev.c
include/linux/input.h