Merge commit 'v2.6.32-rc6' into next
authorDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 6 Nov 2009 07:00:48 +0000 (23:00 -0800)
committerDmitry Torokhov <dmitry.torokhov@gmail.com>
Fri, 6 Nov 2009 07:00:48 +0000 (23:00 -0800)
commit02cee68998010c4a2cc2383c86babc2ecc737183
tree13c6483472f672c3b2570b075ed2ad4fd4c5405e
parentf5ba35023697e54a24487bcd822194390a333893
parentb419148e567728f6af0c3b01965c1cc141e3e13a
Merge commit 'v2.6.32-rc6' into next