Merge git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/davem/net-next-2.6
[linux-2.6.git] / net / iucv / af_iucv.c
index abadb4a..6be5f92 100644 (file)
@@ -1,11 +1,12 @@
 /*
- *  linux/net/iucv/af_iucv.c
- *
  *  IUCV protocol stack for Linux on zSeries
  *
- *  Copyright 2006 IBM Corporation
+ *  Copyright IBM Corp. 2006, 2009
  *
  *  Author(s): Jennifer Hunt <jenhunt@us.ibm.com>
+ *             Hendrik Brueckner <brueckner@linux.vnet.ibm.com>
+ *  PM functions:
+ *             Ursula Braun <ursula.braun@de.ibm.com>
  */
 
 #define KMSG_COMPONENT "af_iucv"
@@ -122,6 +123,122 @@ static inline void low_nmcpy(unsigned char *dst, char *src)
        memcpy(&dst[8], src, 8);
 }
 
+static int afiucv_pm_prepare(struct device *dev)
+{
+#ifdef CONFIG_PM_DEBUG
+       printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_prepare\n");
+#endif
+       return 0;
+}
+
+static void afiucv_pm_complete(struct device *dev)
+{
+#ifdef CONFIG_PM_DEBUG
+       printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_complete\n");
+#endif
+       return;
+}
+
+/**
+ * afiucv_pm_freeze() - Freeze PM callback
+ * @dev:       AFIUCV dummy device
+ *
+ * Sever all established IUCV communication pathes
+ */
+static int afiucv_pm_freeze(struct device *dev)
+{
+       struct iucv_sock *iucv;
+       struct sock *sk;
+       struct hlist_node *node;
+       int err = 0;
+
+#ifdef CONFIG_PM_DEBUG
+       printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_freeze\n");
+#endif
+       read_lock(&iucv_sk_list.lock);
+       sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head) {
+               iucv = iucv_sk(sk);
+               skb_queue_purge(&iucv->send_skb_q);
+               skb_queue_purge(&iucv->backlog_skb_q);
+               switch (sk->sk_state) {
+               case IUCV_SEVERED:
+               case IUCV_DISCONN:
+               case IUCV_CLOSING:
+               case IUCV_CONNECTED:
+                       if (iucv->path) {
+                               err = iucv_path_sever(iucv->path, NULL);
+                               iucv_path_free(iucv->path);
+                               iucv->path = NULL;
+                       }
+                       break;
+               case IUCV_OPEN:
+               case IUCV_BOUND:
+               case IUCV_LISTEN:
+               case IUCV_CLOSED:
+               default:
+                       break;
+               }
+       }
+       read_unlock(&iucv_sk_list.lock);
+       return err;
+}
+
+/**
+ * afiucv_pm_restore_thaw() - Thaw and restore PM callback
+ * @dev:       AFIUCV dummy device
+ *
+ * socket clean up after freeze
+ */
+static int afiucv_pm_restore_thaw(struct device *dev)
+{
+       struct iucv_sock *iucv;
+       struct sock *sk;
+       struct hlist_node *node;
+
+#ifdef CONFIG_PM_DEBUG
+       printk(KERN_WARNING "afiucv_pm_restore_thaw\n");
+#endif
+       read_lock(&iucv_sk_list.lock);
+       sk_for_each(sk, node, &iucv_sk_list.head) {
+               iucv = iucv_sk(sk);
+               switch (sk->sk_state) {
+               case IUCV_CONNECTED:
+                       sk->sk_err = EPIPE;
+                       sk->sk_state = IUCV_DISCONN;
+                       sk->sk_state_change(sk);
+                       break;
+               case IUCV_DISCONN:
+               case IUCV_SEVERED:
+               case IUCV_CLOSING:
+               case IUCV_LISTEN:
+               case IUCV_BOUND:
+               case IUCV_OPEN:
+               default:
+                       break;
+               }
+       }
+       read_unlock(&iucv_sk_list.lock);
+       return 0;
+}
+
+static struct dev_pm_ops afiucv_pm_ops = {
+       .prepare = afiucv_pm_prepare,
+       .complete = afiucv_pm_complete,
+       .freeze = afiucv_pm_freeze,
+       .thaw = afiucv_pm_restore_thaw,
+       .restore = afiucv_pm_restore_thaw,
+};
+
+static struct device_driver af_iucv_driver = {
+       .owner = THIS_MODULE,
+       .name = "afiucv",
+       .bus  = &iucv_bus,
+       .pm   = &afiucv_pm_ops,
+};
+
+/* dummy device used as trigger for PM functions */
+static struct device *af_iucv_dev;
+
 /**
  * iucv_msg_length() - Returns the length of an iucv message.
  * @msg:       Pointer to struct iucv_message, MUST NOT be NULL
@@ -1617,8 +1734,30 @@ static int __init afiucv_init(void)
        err = sock_register(&iucv_sock_family_ops);
        if (err)
                goto out_proto;
+       /* establish dummy device */
+       err = driver_register(&af_iucv_driver);
+       if (err)
+               goto out_sock;
+       af_iucv_dev = kzalloc(sizeof(struct device), GFP_KERNEL);
+       if (!af_iucv_dev) {
+               err = -ENOMEM;
+               goto out_driver;
+       }
+       dev_set_name(af_iucv_dev, "af_iucv");
+       af_iucv_dev->bus = &iucv_bus;
+       af_iucv_dev->parent = iucv_root;
+       af_iucv_dev->release = (void (*)(struct device *))kfree;
+       af_iucv_dev->driver = &af_iucv_driver;
+       err = device_register(af_iucv_dev);
+       if (err)
+               goto out_driver;
+
        return 0;
 
+out_driver:
+       driver_unregister(&af_iucv_driver);
+out_sock:
+       sock_unregister(PF_IUCV);
 out_proto:
        proto_unregister(&iucv_proto);
 out_iucv:
@@ -1629,6 +1768,8 @@ out:
 
 static void __exit afiucv_exit(void)
 {
+       device_unregister(af_iucv_dev);
+       driver_unregister(&af_iucv_driver);
        sock_unregister(PF_IUCV);
        proto_unregister(&iucv_proto);
        iucv_unregister(&af_iucv_handler, 0);