Merge branch 'kvm-updates/2.6.39' of git://git.kernel.org/pub/scm/virt/kvm/kvm
[linux-2.6.git] / kernel / sysctl_check.c
index 8f5baac..10b90d8 100644 (file)
 #include <linux/stat.h>
 #include <linux/sysctl.h>
-#include "../arch/s390/appldata/appldata.h"
 #include "../fs/xfs/linux-2.6/xfs_sysctl.h"
 #include <linux/sunrpc/debug.h>
 #include <linux/string.h>
 #include <net/ip_vs.h>
 
-struct trans_ctl_table {
-       int                     ctl_name;
-       const char              *procname;
-       struct trans_ctl_table  *child;
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_random_table[] = {
-       { RANDOM_POOLSIZE,      "poolsize" },
-       { RANDOM_ENTROPY_COUNT, "entropy_avail" },
-       { RANDOM_READ_THRESH,   "read_wakeup_threshold" },
-       { RANDOM_WRITE_THRESH,  "write_wakeup_threshold" },
-       { RANDOM_BOOT_ID,       "boot_id" },
-       { RANDOM_UUID,          "uuid" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_pty_table[] = {
-       { PTY_MAX,              "max" },
-       { PTY_NR,               "nr" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_kern_table[] = {
-       { KERN_OSTYPE,                  "ostype" },
-       { KERN_OSRELEASE,               "osrelease" },
-       /* KERN_OSREV not used */
-       { KERN_VERSION,                 "version" },
-       /* KERN_SECUREMASK not used */
-       /* KERN_PROF not used */
-       { KERN_NODENAME,                "hostname" },
-       { KERN_DOMAINNAME,              "domainname" },
-
-#ifdef CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES
-       { KERN_CAP_BSET,                "cap-bound" },
-#endif /* def CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES */
-
-       { KERN_PANIC,                   "panic" },
-       { KERN_REALROOTDEV,             "real-root-dev" },
-
-       { KERN_SPARC_REBOOT,            "reboot-cmd" },
-       { KERN_CTLALTDEL,               "ctrl-alt-del" },
-       { KERN_PRINTK,                  "printk" },
-
-       /* KERN_NAMETRANS not used */
-       /* KERN_PPC_HTABRECLAIM not used */
-       /* KERN_PPC_ZEROPAGED not used */
-       { KERN_PPC_POWERSAVE_NAP,       "powersave-nap" },
-
-       { KERN_MODPROBE,                "modprobe" },
-       { KERN_SG_BIG_BUFF,             "sg-big-buff" },
-       { KERN_ACCT,                    "acct" },
-       { KERN_PPC_L2CR,                "l2cr" },
-
-       /* KERN_RTSIGNR not used */
-       /* KERN_RTSIGMAX not used */
-
-       { KERN_SHMMAX,                  "shmmax" },
-       { KERN_MSGMAX,                  "msgmax" },
-       { KERN_MSGMNB,                  "msgmnb" },
-       /* KERN_MSGPOOL not used*/
-       { KERN_SYSRQ,                   "sysrq" },
-       { KERN_MAX_THREADS,             "threads-max" },
-       { KERN_RANDOM,                  "random",       trans_random_table },
-       { KERN_SHMALL,                  "shmall" },
-       { KERN_MSGMNI,                  "msgmni" },
-       { KERN_SEM,                     "sem" },
-       { KERN_SPARC_STOP_A,            "stop-a" },
-       { KERN_SHMMNI,                  "shmmni" },
-
-       { KERN_OVERFLOWUID,             "overflowuid" },
-       { KERN_OVERFLOWGID,             "overflowgid" },
-
-       { KERN_HOTPLUG,                 "hotplug", },
-       { KERN_IEEE_EMULATION_WARNINGS, "ieee_emulation_warnings" },
-
-       { KERN_S390_USER_DEBUG_LOGGING, "userprocess_debug" },
-       { KERN_CORE_USES_PID,           "core_uses_pid" },
-       { KERN_TAINTED,                 "tainted" },
-       { KERN_CADPID,                  "cad_pid" },
-       { KERN_PIDMAX,                  "pid_max" },
-       { KERN_CORE_PATTERN,            "core_pattern" },
-       { KERN_PANIC_ON_OOPS,           "panic_on_oops" },
-       { KERN_HPPA_PWRSW,              "soft-power" },
-       { KERN_HPPA_UNALIGNED,          "unaligned-trap" },
-
-       { KERN_PRINTK_RATELIMIT,        "printk_ratelimit" },
-       { KERN_PRINTK_RATELIMIT_BURST,  "printk_ratelimit_burst" },
-
-       { KERN_PTY,                     "pty",          trans_pty_table },
-       { KERN_NGROUPS_MAX,             "ngroups_max" },
-       { KERN_SPARC_SCONS_PWROFF,      "scons_poweroff" },
-       { KERN_HZ_TIMER,                "hz_timer" },
-       { KERN_UNKNOWN_NMI_PANIC,       "unknown_nmi_panic" },
-       { KERN_BOOTLOADER_TYPE,         "bootloader_type" },
-       { KERN_RANDOMIZE,               "randomize_va_space" },
-
-       { KERN_SPIN_RETRY,              "spin_retry" },
-       { KERN_ACPI_VIDEO_FLAGS,        "acpi_video_flags" },
-       { KERN_IA64_UNALIGNED,          "ignore-unaligned-usertrap" },
-       { KERN_COMPAT_LOG,              "compat-log" },
-       { KERN_MAX_LOCK_DEPTH,          "max_lock_depth" },
-       { KERN_NMI_WATCHDOG,            "nmi_watchdog" },
-       { KERN_PANIC_ON_NMI,            "panic_on_unrecovered_nmi" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_vm_table[] = {
-       { VM_OVERCOMMIT_MEMORY,         "overcommit_memory" },
-       { VM_PAGE_CLUSTER,              "page-cluster" },
-       { VM_DIRTY_BACKGROUND,          "dirty_background_ratio" },
-       { VM_DIRTY_RATIO,               "dirty_ratio" },
-       { VM_DIRTY_WB_CS,               "dirty_writeback_centisecs" },
-       { VM_DIRTY_EXPIRE_CS,           "dirty_expire_centisecs" },
-       { VM_NR_PDFLUSH_THREADS,        "nr_pdflush_threads" },
-       { VM_OVERCOMMIT_RATIO,          "overcommit_ratio" },
-       /* VM_PAGEBUF unused */
-       { VM_HUGETLB_PAGES,             "nr_hugepages" },
-       { VM_SWAPPINESS,                "swappiness" },
-       { VM_LOWMEM_RESERVE_RATIO,      "lowmem_reserve_ratio" },
-       { VM_MIN_FREE_KBYTES,           "min_free_kbytes" },
-       { VM_MAX_MAP_COUNT,             "max_map_count" },
-       { VM_LAPTOP_MODE,               "laptop_mode" },
-       { VM_BLOCK_DUMP,                "block_dump" },
-       { VM_HUGETLB_GROUP,             "hugetlb_shm_group" },
-       { VM_VFS_CACHE_PRESSURE,        "vfs_cache_pressure" },
-       { VM_LEGACY_VA_LAYOUT,          "legacy_va_layout" },
-       /* VM_SWAP_TOKEN_TIMEOUT unused */
-       { VM_DROP_PAGECACHE,            "drop_caches" },
-       { VM_PERCPU_PAGELIST_FRACTION,  "percpu_pagelist_fraction" },
-       { VM_ZONE_RECLAIM_MODE,         "zone_reclaim_mode" },
-       { VM_MIN_UNMAPPED,              "min_unmapped_ratio" },
-       { VM_PANIC_ON_OOM,              "panic_on_oom" },
-       { VM_VDSO_ENABLED,              "vdso_enabled" },
-       { VM_MIN_SLAB,                  "min_slab_ratio" },
-
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_core_table[] = {
-       { NET_CORE_WMEM_MAX,            "wmem_max" },
-       { NET_CORE_RMEM_MAX,            "rmem_max" },
-       { NET_CORE_WMEM_DEFAULT,        "wmem_default" },
-       { NET_CORE_RMEM_DEFAULT,        "rmem_default" },
-       /* NET_CORE_DESTROY_DELAY unused */
-       { NET_CORE_MAX_BACKLOG,         "netdev_max_backlog" },
-       /* NET_CORE_FASTROUTE unused */
-       { NET_CORE_MSG_COST,            "message_cost" },
-       { NET_CORE_MSG_BURST,           "message_burst" },
-       { NET_CORE_OPTMEM_MAX,          "optmem_max" },
-       /* NET_CORE_HOT_LIST_LENGTH unused */
-       /* NET_CORE_DIVERT_VERSION unused */
-       /* NET_CORE_NO_CONG_THRESH unused */
-       /* NET_CORE_NO_CONG unused */
-       /* NET_CORE_LO_CONG unused */
-       /* NET_CORE_MOD_CONG unused */
-       { NET_CORE_DEV_WEIGHT,          "dev_weight" },
-       { NET_CORE_SOMAXCONN,           "somaxconn" },
-       { NET_CORE_BUDGET,              "netdev_budget" },
-       { NET_CORE_AEVENT_ETIME,        "xfrm_aevent_etime" },
-       { NET_CORE_AEVENT_RSEQTH,       "xfrm_aevent_rseqth" },
-       { NET_CORE_WARNINGS,            "warnings" },
-       {},
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_unix_table[] = {
-       /* NET_UNIX_DESTROY_DELAY unused */
-       /* NET_UNIX_DELETE_DELAY unused */
-       { NET_UNIX_MAX_DGRAM_QLEN,      "max_dgram_qlen" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_route_table[] = {
-       { NET_IPV4_ROUTE_FLUSH,                 "flush" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MIN_DELAY,             "min_delay" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MAX_DELAY,             "max_delay" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_THRESH,             "gc_thresh" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MAX_SIZE,              "max_size" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_MIN_INTERVAL,       "gc_min_interval" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_TIMEOUT,            "gc_timeout" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_INTERVAL,           "gc_interval" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_REDIRECT_LOAD,         "redirect_load" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_REDIRECT_NUMBER,       "redirect_number" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_REDIRECT_SILENCE,      "redirect_silence" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_ERROR_COST,            "error_cost" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_ERROR_BURST,           "error_burst" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_ELASTICITY,         "gc_elasticity" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MTU_EXPIRES,           "mtu_expires" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MIN_PMTU,              "min_pmtu" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_MIN_ADVMSS,            "min_adv_mss" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_SECRET_INTERVAL,       "secret_interval" },
-       { NET_IPV4_ROUTE_GC_MIN_INTERVAL_MS,    "gc_min_interval_ms" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_conf_vars_table[] = {
-       { NET_IPV4_CONF_FORWARDING,             "forwarding" },
-       { NET_IPV4_CONF_MC_FORWARDING,          "mc_forwarding" },
-
-       { NET_IPV4_CONF_PROXY_ARP,              "proxy_arp" },
-       { NET_IPV4_CONF_ACCEPT_REDIRECTS,       "accept_redirects" },
-       { NET_IPV4_CONF_SECURE_REDIRECTS,       "secure_redirects" },
-       { NET_IPV4_CONF_SEND_REDIRECTS,         "send_redirects" },
-       { NET_IPV4_CONF_SHARED_MEDIA,           "shared_media" },
-       { NET_IPV4_CONF_RP_FILTER,              "rp_filter" },
-       { NET_IPV4_CONF_ACCEPT_SOURCE_ROUTE,    "accept_source_route" },
-       { NET_IPV4_CONF_BOOTP_RELAY,            "bootp_relay" },
-       { NET_IPV4_CONF_LOG_MARTIANS,           "log_martians" },
-       { NET_IPV4_CONF_TAG,                    "tag" },
-       { NET_IPV4_CONF_ARPFILTER,              "arp_filter" },
-       { NET_IPV4_CONF_MEDIUM_ID,              "medium_id" },
-       { NET_IPV4_CONF_NOXFRM,                 "disable_xfrm" },
-       { NET_IPV4_CONF_NOPOLICY,               "disable_policy" },
-       { NET_IPV4_CONF_FORCE_IGMP_VERSION,     "force_igmp_version" },
-
-       { NET_IPV4_CONF_ARP_ANNOUNCE,           "arp_announce" },
-       { NET_IPV4_CONF_ARP_IGNORE,             "arp_ignore" },
-       { NET_IPV4_CONF_PROMOTE_SECONDARIES,    "promote_secondaries" },
-       { NET_IPV4_CONF_ARP_ACCEPT,             "arp_accept" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_conf_table[] = {
-       { NET_PROTO_CONF_ALL,           "all",          trans_net_ipv4_conf_vars_table },
-       { NET_PROTO_CONF_DEFAULT,       "default",      trans_net_ipv4_conf_vars_table },
-       { 0, NULL, trans_net_ipv4_conf_vars_table },
-       {}
-};
-
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_vs_table[] = {
-       { NET_IPV4_VS_AMEMTHRESH,       "amemthresh" },
-       { NET_IPV4_VS_DEBUG_LEVEL,      "debug_level" },
-       { NET_IPV4_VS_AMDROPRATE,       "am_droprate" },
-       { NET_IPV4_VS_DROP_ENTRY,       "drop_entry" },
-       { NET_IPV4_VS_DROP_PACKET,      "drop_packet" },
-       { NET_IPV4_VS_SECURE_TCP,       "secure_tcp" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_ES,            "timeout_established" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_SS,            "timeout_synsent" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_SR,            "timeout_synrecv" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_FW,            "timeout_finwait" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_TW,            "timeout_timewait" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_CL,            "timeout_close" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_CW,            "timeout_closewait" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_LA,            "timeout_lastack" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_LI,            "timeout_listen" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_SA,            "timeout_synack" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_UDP,           "timeout_udp" },
-       { NET_IPV4_VS_TO_ICMP,          "timeout_icmp" },
-       { NET_IPV4_VS_CACHE_BYPASS,     "cache_bypass" },
-       { NET_IPV4_VS_EXPIRE_NODEST_CONN,       "expire_nodest_conn" },
-       { NET_IPV4_VS_EXPIRE_QUIESCENT_TEMPLATE,        "expire_quiescent_template" },
-       { NET_IPV4_VS_SYNC_THRESHOLD,           "sync_threshold" },
-       { NET_IPV4_VS_NAT_ICMP_SEND,    "nat_icmp_send" },
-       { NET_IPV4_VS_LBLC_EXPIRE,              "lblc_expiration" },
-       { NET_IPV4_VS_LBLCR_EXPIRE,             "lblcr_expiration" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_neigh_vars_table[] = {
-       { NET_NEIGH_MCAST_SOLICIT,      "mcast_solicit" },
-       { NET_NEIGH_UCAST_SOLICIT,      "ucast_solicit" },
-       { NET_NEIGH_APP_SOLICIT,        "app_solicit" },
-       { NET_NEIGH_RETRANS_TIME,       "retrans_time" },
-       { NET_NEIGH_REACHABLE_TIME,     "base_reachable_time" },
-       { NET_NEIGH_DELAY_PROBE_TIME,   "delay_first_probe_time" },
-       { NET_NEIGH_GC_STALE_TIME,      "gc_stale_time" },
-       { NET_NEIGH_UNRES_QLEN,         "unres_qlen" },
-       { NET_NEIGH_PROXY_QLEN,         "proxy_qlen" },
-       { NET_NEIGH_ANYCAST_DELAY,      "anycast_delay" },
-       { NET_NEIGH_PROXY_DELAY,        "proxy_delay" },
-       { NET_NEIGH_LOCKTIME,           "locktime" },
-       { NET_NEIGH_GC_INTERVAL,        "gc_interval" },
-       { NET_NEIGH_GC_THRESH1,         "gc_thresh1" },
-       { NET_NEIGH_GC_THRESH2,         "gc_thresh2" },
-       { NET_NEIGH_GC_THRESH3,         "gc_thresh3" },
-       { NET_NEIGH_RETRANS_TIME_MS,    "retrans_time_ms" },
-       { NET_NEIGH_REACHABLE_TIME_MS,  "base_reachable_time_ms" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_neigh_table[] = {
-       { NET_PROTO_CONF_DEFAULT, "default", trans_net_neigh_vars_table },
-       { 0, NULL, trans_net_neigh_vars_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_netfilter_table[] = {
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_MAX,                            "ip_conntrack_max" },
-
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_SYN_SENT,           "ip_conntrack_tcp_timeout_syn_sent" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_SYN_RECV,           "ip_conntrack_tcp_timeout_syn_recv" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_ESTABLISHED,        "ip_conntrack_tcp_timeout_established" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_FIN_WAIT,           "ip_conntrack_tcp_timeout_fin_wait" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_CLOSE_WAIT,         "ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_LAST_ACK,           "ip_conntrack_tcp_timeout_last_ack" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_TIME_WAIT,          "ip_conntrack_tcp_timeout_time_wait" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_CLOSE,              "ip_conntrack_tcp_timeout_close" },
-
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_UDP_TIMEOUT,                    "ip_conntrack_udp_timeout" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_UDP_TIMEOUT_STREAM,             "ip_conntrack_udp_timeout_stream" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_ICMP_TIMEOUT,                   "ip_conntrack_icmp_timeout" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_GENERIC_TIMEOUT,                "ip_conntrack_generic_timeout" },
-
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_BUCKETS,                        "ip_conntrack_buckets" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_LOG_INVALID,                    "ip_conntrack_log_invalid" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_MAX_RETRANS,        "ip_conntrack_tcp_timeout_max_retrans" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_LOOSE,                      "ip_conntrack_tcp_loose" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_BE_LIBERAL,                 "ip_conntrack_tcp_be_liberal" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_TCP_MAX_RETRANS,                "ip_conntrack_tcp_max_retrans" },
-
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_CLOSED,            "ip_conntrack_sctp_timeout_closed" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_COOKIE_WAIT,       "ip_conntrack_sctp_timeout_cookie_wait" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_COOKIE_ECHOED,     "ip_conntrack_sctp_timeout_cookie_echoed" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_ESTABLISHED,       "ip_conntrack_sctp_timeout_established" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_SENT,     "ip_conntrack_sctp_timeout_shutdown_sent" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_RECD,     "ip_conntrack_sctp_timeout_shutdown_recd" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_ACK_SENT, "ip_conntrack_sctp_timeout_shutdown_ack_sent" },
-
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_COUNT,          "ip_conntrack_count" },
-       { NET_IPV4_NF_CONNTRACK_CHECKSUM,       "ip_conntrack_checksum" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv4_table[] = {
-       { NET_IPV4_FORWARD,                     "ip_forward" },
-       { NET_IPV4_DYNADDR,                     "ip_dynaddr" },
-
-       { NET_IPV4_CONF,                "conf",         trans_net_ipv4_conf_table },
-       { NET_IPV4_NEIGH,               "neigh",        trans_net_neigh_table },
-       { NET_IPV4_ROUTE,               "route",        trans_net_ipv4_route_table },
-       /* NET_IPV4_FIB_HASH unused */
-       { NET_IPV4_NETFILTER,           "netfilter",    trans_net_ipv4_netfilter_table },
-       { NET_IPV4_VS,                  "vs",           trans_net_ipv4_vs_table },
-
-       { NET_IPV4_TCP_TIMESTAMPS,              "tcp_timestamps" },
-       { NET_IPV4_TCP_WINDOW_SCALING,          "tcp_window_scaling" },
-       { NET_IPV4_TCP_SACK,                    "tcp_sack" },
-       { NET_IPV4_TCP_RETRANS_COLLAPSE,        "tcp_retrans_collapse" },
-       { NET_IPV4_DEFAULT_TTL,                 "ip_default_ttl" },
-       /* NET_IPV4_AUTOCONFIG unused */
-       { NET_IPV4_NO_PMTU_DISC,                "ip_no_pmtu_disc" },
-       { NET_IPV4_TCP_SYN_RETRIES,             "tcp_syn_retries" },
-       { NET_IPV4_IPFRAG_HIGH_THRESH,          "ipfrag_high_thresh" },
-       { NET_IPV4_IPFRAG_LOW_THRESH,           "ipfrag_low_thresh" },
-       { NET_IPV4_IPFRAG_TIME,                 "ipfrag_time" },
-       /* NET_IPV4_TCP_MAX_KA_PROBES unused */
-       { NET_IPV4_TCP_KEEPALIVE_TIME,          "tcp_keepalive_time" },
-       { NET_IPV4_TCP_KEEPALIVE_PROBES,        "tcp_keepalive_probes" },
-       { NET_IPV4_TCP_RETRIES1,                "tcp_retries1" },
-       { NET_IPV4_TCP_RETRIES2,                "tcp_retries2" },
-       { NET_IPV4_TCP_FIN_TIMEOUT,             "tcp_fin_timeout" },
-       /* NET_IPV4_IP_MASQ_DEBUG unused */
-       { NET_TCP_SYNCOOKIES,                   "tcp_syncookies" },
-       { NET_TCP_STDURG,                       "tcp_stdurg" },
-       { NET_TCP_RFC1337,                      "tcp_rfc1337" },
-       /* NET_TCP_SYN_TAILDROP unused */
-       { NET_TCP_MAX_SYN_BACKLOG,              "tcp_max_syn_backlog" },
-       { NET_IPV4_LOCAL_PORT_RANGE,            "ip_local_port_range" },
-       { NET_IPV4_ICMP_ECHO_IGNORE_ALL,        "icmp_echo_ignore_all" },
-       { NET_IPV4_ICMP_ECHO_IGNORE_BROADCASTS, "icmp_echo_ignore_broadcasts" },
-       /* NET_IPV4_ICMP_SOURCEQUENCH_RATE unused */
-       /* NET_IPV4_ICMP_DESTUNREACH_RATE unused */
-       /* NET_IPV4_ICMP_TIMEEXCEED_RATE unused */
-       /* NET_IPV4_ICMP_PARAMPROB_RATE unused */
-       /* NET_IPV4_ICMP_ECHOREPLY_RATE unused */
-       { NET_IPV4_ICMP_IGNORE_BOGUS_ERROR_RESPONSES,   "icmp_ignore_bogus_error_responses" },
-       { NET_IPV4_IGMP_MAX_MEMBERSHIPS,        "igmp_max_memberships" },
-       { NET_TCP_TW_RECYCLE,                   "tcp_tw_recycle" },
-       /* NET_IPV4_ALWAYS_DEFRAG unused */
-       { NET_IPV4_TCP_KEEPALIVE_INTVL,         "tcp_keepalive_intvl" },
-       { NET_IPV4_INET_PEER_THRESHOLD,         "inet_peer_threshold" },
-       { NET_IPV4_INET_PEER_MINTTL,            "inet_peer_minttl" },
-       { NET_IPV4_INET_PEER_MAXTTL,            "inet_peer_maxttl" },
-       { NET_IPV4_INET_PEER_GC_MINTIME,        "inet_peer_gc_mintime" },
-       { NET_IPV4_INET_PEER_GC_MAXTIME,        "inet_peer_gc_maxtime" },
-       { NET_TCP_ORPHAN_RETRIES,               "tcp_orphan_retries" },
-       { NET_TCP_ABORT_ON_OVERFLOW,            "tcp_abort_on_overflow" },
-       { NET_TCP_SYNACK_RETRIES,               "tcp_synack_retries" },
-       { NET_TCP_MAX_ORPHANS,                  "tcp_max_orphans" },
-       { NET_TCP_MAX_TW_BUCKETS,               "tcp_max_tw_buckets" },
-       { NET_TCP_FACK,                         "tcp_fack" },
-       { NET_TCP_REORDERING,                   "tcp_reordering" },
-       { NET_TCP_ECN,                          "tcp_ecn" },
-       { NET_TCP_DSACK,                        "tcp_dsack" },
-       { NET_TCP_MEM,                          "tcp_mem" },
-       { NET_TCP_WMEM,                         "tcp_wmem" },
-       { NET_TCP_RMEM,                         "tcp_rmem" },
-       { NET_TCP_APP_WIN,                      "tcp_app_win" },
-       { NET_TCP_ADV_WIN_SCALE,                "tcp_adv_win_scale" },
-       { NET_IPV4_NONLOCAL_BIND,               "ip_nonlocal_bind" },
-       { NET_IPV4_ICMP_RATELIMIT,              "icmp_ratelimit" },
-       { NET_IPV4_ICMP_RATEMASK,               "icmp_ratemask" },
-       { NET_TCP_TW_REUSE,                     "tcp_tw_reuse" },
-       { NET_TCP_FRTO,                         "tcp_frto" },
-       { NET_TCP_LOW_LATENCY,                  "tcp_low_latency" },
-       { NET_IPV4_IPFRAG_SECRET_INTERVAL,      "ipfrag_secret_interval" },
-       { NET_IPV4_IGMP_MAX_MSF,                "igmp_max_msf" },
-       { NET_TCP_NO_METRICS_SAVE,              "tcp_no_metrics_save" },
-       /* NET_TCP_DEFAULT_WIN_SCALE unused */
-       { NET_TCP_MODERATE_RCVBUF,              "tcp_moderate_rcvbuf" },
-       { NET_TCP_TSO_WIN_DIVISOR,              "tcp_tso_win_divisor" },
-       /* NET_TCP_BIC_BETA unused */
-       { NET_IPV4_ICMP_ERRORS_USE_INBOUND_IFADDR,      "icmp_errors_use_inbound_ifaddr" },
-       { NET_TCP_CONG_CONTROL,                 "tcp_congestion_control" },
-       { NET_TCP_ABC,                          "tcp_abc" },
-       { NET_IPV4_IPFRAG_MAX_DIST,             "ipfrag_max_dist" },
-       { NET_TCP_MTU_PROBING,                  "tcp_mtu_probing" },
-       { NET_TCP_BASE_MSS,                     "tcp_base_mss" },
-       { NET_IPV4_TCP_WORKAROUND_SIGNED_WINDOWS,       "tcp_workaround_signed_windows" },
-       { NET_TCP_DMA_COPYBREAK,                "tcp_dma_copybreak" },
-       { NET_TCP_SLOW_START_AFTER_IDLE,        "tcp_slow_start_after_idle" },
-       { NET_CIPSOV4_CACHE_ENABLE,             "cipso_cache_enable" },
-       { NET_CIPSOV4_CACHE_BUCKET_SIZE,        "cipso_cache_bucket_size" },
-       { NET_CIPSOV4_RBM_OPTFMT,               "cipso_rbm_optfmt" },
-       { NET_CIPSOV4_RBM_STRICTVALID,          "cipso_rbm_strictvalid" },
-       { NET_TCP_AVAIL_CONG_CONTROL,           "tcp_available_congestion_control" },
-       { NET_TCP_ALLOWED_CONG_CONTROL,         "tcp_allowed_congestion_control" },
-       { NET_TCP_MAX_SSTHRESH,                 "tcp_max_ssthresh" },
-       { NET_TCP_FRTO_RESPONSE,                "tcp_frto_response" },
-       { 2088 /* NET_IPQ_QMAX */,              "ip_queue_maxlen" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipx_table[] = {
-       { NET_IPX_PPROP_BROADCASTING,   "ipx_pprop_broadcasting" },
-       /* NET_IPX_FORWARDING unused */
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_atalk_table[] = {
-       { NET_ATALK_AARP_EXPIRY_TIME,           "aarp-expiry-time" },
-       { NET_ATALK_AARP_TICK_TIME,             "aarp-tick-time" },
-       { NET_ATALK_AARP_RETRANSMIT_LIMIT,      "aarp-retransmit-limit" },
-       { NET_ATALK_AARP_RESOLVE_TIME,          "aarp-resolve-time" },
-       {},
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_netrom_table[] = {
-       { NET_NETROM_DEFAULT_PATH_QUALITY,              "default_path_quality" },
-       { NET_NETROM_OBSOLESCENCE_COUNT_INITIALISER,    "obsolescence_count_initialiser" },
-       { NET_NETROM_NETWORK_TTL_INITIALISER,           "network_ttl_initialiser" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_TIMEOUT,                 "transport_timeout" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_MAXIMUM_TRIES,           "transport_maximum_tries" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_ACKNOWLEDGE_DELAY,       "transport_acknowledge_delay" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_BUSY_DELAY,              "transport_busy_delay" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_REQUESTED_WINDOW_SIZE,   "transport_requested_window_size" },
-       { NET_NETROM_TRANSPORT_NO_ACTIVITY_TIMEOUT,     "transport_no_activity_timeout" },
-       { NET_NETROM_ROUTING_CONTROL,                   "routing_control" },
-       { NET_NETROM_LINK_FAILS_COUNT,                  "link_fails_count" },
-       { NET_NETROM_RESET,                             "reset" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ax25_table[] = {
-       { NET_AX25_IP_DEFAULT_MODE,     "ip_default_mode" },
-       { NET_AX25_DEFAULT_MODE,        "ax25_default_mode" },
-       { NET_AX25_BACKOFF_TYPE,        "backoff_type" },
-       { NET_AX25_CONNECT_MODE,        "connect_mode" },
-       { NET_AX25_STANDARD_WINDOW,     "standard_window_size" },
-       { NET_AX25_EXTENDED_WINDOW,     "extended_window_size" },
-       { NET_AX25_T1_TIMEOUT,          "t1_timeout" },
-       { NET_AX25_T2_TIMEOUT,          "t2_timeout" },
-       { NET_AX25_T3_TIMEOUT,          "t3_timeout" },
-       { NET_AX25_IDLE_TIMEOUT,        "idle_timeout" },
-       { NET_AX25_N2,                  "maximum_retry_count" },
-       { NET_AX25_PACLEN,              "maximum_packet_length" },
-       { NET_AX25_PROTOCOL,            "protocol" },
-       { NET_AX25_DAMA_SLAVE_TIMEOUT,  "dama_slave_timeout" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_bridge_table[] = {
-       { NET_BRIDGE_NF_CALL_ARPTABLES,         "bridge-nf-call-arptables" },
-       { NET_BRIDGE_NF_CALL_IPTABLES,          "bridge-nf-call-iptables" },
-       { NET_BRIDGE_NF_CALL_IP6TABLES,         "bridge-nf-call-ip6tables" },
-       { NET_BRIDGE_NF_FILTER_VLAN_TAGGED,     "bridge-nf-filter-vlan-tagged" },
-       { NET_BRIDGE_NF_FILTER_PPPOE_TAGGED,    "bridge-nf-filter-pppoe-tagged" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_rose_table[] = {
-       { NET_ROSE_RESTART_REQUEST_TIMEOUT,     "restart_request_timeout" },
-       { NET_ROSE_CALL_REQUEST_TIMEOUT,        "call_request_timeout" },
-       { NET_ROSE_RESET_REQUEST_TIMEOUT,       "reset_request_timeout" },
-       { NET_ROSE_CLEAR_REQUEST_TIMEOUT,       "clear_request_timeout" },
-       { NET_ROSE_ACK_HOLD_BACK_TIMEOUT,       "acknowledge_hold_back_timeout" },
-       { NET_ROSE_ROUTING_CONTROL,             "routing_control" },
-       { NET_ROSE_LINK_FAIL_TIMEOUT,           "link_fail_timeout" },
-       { NET_ROSE_MAX_VCS,                     "maximum_virtual_circuits" },
-       { NET_ROSE_WINDOW_SIZE,                 "window_size" },
-       { NET_ROSE_NO_ACTIVITY_TIMEOUT,         "no_activity_timeout" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv6_conf_var_table[] = {
-       { NET_IPV6_FORWARDING,                  "forwarding" },
-       { NET_IPV6_HOP_LIMIT,                   "hop_limit" },
-       { NET_IPV6_MTU,                         "mtu" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_RA,                   "accept_ra" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_REDIRECTS,            "accept_redirects" },
-       { NET_IPV6_AUTOCONF,                    "autoconf" },
-       { NET_IPV6_DAD_TRANSMITS,               "dad_transmits" },
-       { NET_IPV6_RTR_SOLICITS,                "router_solicitations" },
-       { NET_IPV6_RTR_SOLICIT_INTERVAL,        "router_solicitation_interval" },
-       { NET_IPV6_RTR_SOLICIT_DELAY,           "router_solicitation_delay" },
-       { NET_IPV6_USE_TEMPADDR,                "use_tempaddr" },
-       { NET_IPV6_TEMP_VALID_LFT,              "temp_valid_lft" },
-       { NET_IPV6_TEMP_PREFERED_LFT,           "temp_prefered_lft" },
-       { NET_IPV6_REGEN_MAX_RETRY,             "regen_max_retry" },
-       { NET_IPV6_MAX_DESYNC_FACTOR,           "max_desync_factor" },
-       { NET_IPV6_MAX_ADDRESSES,               "max_addresses" },
-       { NET_IPV6_FORCE_MLD_VERSION,           "force_mld_version" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_RA_DEFRTR,            "accept_ra_defrtr" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_RA_PINFO,             "accept_ra_pinfo" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_RA_RTR_PREF,          "accept_ra_rtr_pref" },
-       { NET_IPV6_RTR_PROBE_INTERVAL,          "router_probe_interval" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_RA_RT_INFO_MAX_PLEN,  "accept_ra_rt_info_max_plen" },
-       { NET_IPV6_PROXY_NDP,                   "proxy_ndp" },
-       { NET_IPV6_ACCEPT_SOURCE_ROUTE,         "accept_source_route" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv6_conf_table[] = {
-       { NET_PROTO_CONF_ALL,           "all",  trans_net_ipv6_conf_var_table },
-       { NET_PROTO_CONF_DEFAULT,       "default", trans_net_ipv6_conf_var_table },
-       { 0, NULL, trans_net_ipv6_conf_var_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv6_route_table[] = {
-       { NET_IPV6_ROUTE_FLUSH,                 "flush" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_THRESH,             "gc_thresh" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_MAX_SIZE,              "max_size" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_MIN_INTERVAL,       "gc_min_interval" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_TIMEOUT,            "gc_timeout" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_INTERVAL,           "gc_interval" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_ELASTICITY,         "gc_elasticity" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_MTU_EXPIRES,           "mtu_expires" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_MIN_ADVMSS,            "min_adv_mss" },
-       { NET_IPV6_ROUTE_GC_MIN_INTERVAL_MS,    "gc_min_interval_ms" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv6_icmp_table[] = {
-       { NET_IPV6_ICMP_RATELIMIT,      "ratelimit" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_ipv6_table[] = {
-       { NET_IPV6_CONF,                "conf",         trans_net_ipv6_conf_table },
-       { NET_IPV6_NEIGH,               "neigh",        trans_net_neigh_table },
-       { NET_IPV6_ROUTE,               "route",        trans_net_ipv6_route_table },
-       { NET_IPV6_ICMP,                "icmp",         trans_net_ipv6_icmp_table },
-       { NET_IPV6_BINDV6ONLY,          "bindv6only" },
-       { NET_IPV6_IP6FRAG_HIGH_THRESH, "ip6frag_high_thresh" },
-       { NET_IPV6_IP6FRAG_LOW_THRESH,  "ip6frag_low_thresh" },
-       { NET_IPV6_IP6FRAG_TIME,        "ip6frag_time" },
-       { NET_IPV6_IP6FRAG_SECRET_INTERVAL,     "ip6frag_secret_interval" },
-       { NET_IPV6_MLD_MAX_MSF,         "mld_max_msf" },
-       { 2088 /* IPQ_QMAX */,          "ip6_queue_maxlen" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_x25_table[] = {
-       { NET_X25_RESTART_REQUEST_TIMEOUT,      "restart_request_timeout" },
-       { NET_X25_CALL_REQUEST_TIMEOUT,         "call_request_timeout" },
-       { NET_X25_RESET_REQUEST_TIMEOUT,        "reset_request_timeout" },
-       { NET_X25_CLEAR_REQUEST_TIMEOUT,        "clear_request_timeout" },
-       { NET_X25_ACK_HOLD_BACK_TIMEOUT,        "acknowledgement_hold_back_timeout" },
-       { NET_X25_FORWARD,                      "x25_forward" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_tr_table[] = {
-       { NET_TR_RIF_TIMEOUT,   "rif_timeout" },
-       {}
-};
-
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_decnet_conf_vars[] = {
-       { NET_DECNET_CONF_DEV_FORWARDING,       "forwarding" },
-       { NET_DECNET_CONF_DEV_PRIORITY,         "priority" },
-       { NET_DECNET_CONF_DEV_T2,               "t2" },
-       { NET_DECNET_CONF_DEV_T3,               "t3" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_decnet_conf[] = {
-       { 0, NULL, trans_net_decnet_conf_vars },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_decnet_table[] = {
-       { NET_DECNET_CONF,              "conf", trans_net_decnet_conf },
-       { NET_DECNET_NODE_ADDRESS,      "node_address" },
-       { NET_DECNET_NODE_NAME,         "node_name" },
-       { NET_DECNET_DEFAULT_DEVICE,    "default_device" },
-       { NET_DECNET_TIME_WAIT,         "time_wait" },
-       { NET_DECNET_DN_COUNT,          "dn_count" },
-       { NET_DECNET_DI_COUNT,          "di_count" },
-       { NET_DECNET_DR_COUNT,          "dr_count" },
-       { NET_DECNET_DST_GC_INTERVAL,   "dst_gc_interval" },
-       { NET_DECNET_NO_FC_MAX_CWND,    "no_fc_max_cwnd" },
-       { NET_DECNET_MEM,               "decnet_mem" },
-       { NET_DECNET_RMEM,              "decnet_rmem" },
-       { NET_DECNET_WMEM,              "decnet_wmem" },
-       { NET_DECNET_DEBUG_LEVEL,       "debug" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_sctp_table[] = {
-       { NET_SCTP_RTO_INITIAL,         "rto_initial" },
-       { NET_SCTP_RTO_MIN,             "rto_min" },
-       { NET_SCTP_RTO_MAX,             "rto_max" },
-       { NET_SCTP_RTO_ALPHA,           "rto_alpha_exp_divisor" },
-       { NET_SCTP_RTO_BETA,            "rto_beta_exp_divisor" },
-       { NET_SCTP_VALID_COOKIE_LIFE,   "valid_cookie_life" },
-       { NET_SCTP_ASSOCIATION_MAX_RETRANS,     "association_max_retrans" },
-       { NET_SCTP_PATH_MAX_RETRANS,    "path_max_retrans" },
-       { NET_SCTP_MAX_INIT_RETRANSMITS,        "max_init_retransmits" },
-       { NET_SCTP_HB_INTERVAL,         "hb_interval" },
-       { NET_SCTP_PRESERVE_ENABLE,     "cookie_preserve_enable" },
-       { NET_SCTP_MAX_BURST,           "max_burst" },
-       { NET_SCTP_ADDIP_ENABLE,        "addip_enable" },
-       { NET_SCTP_PRSCTP_ENABLE,       "prsctp_enable" },
-       { NET_SCTP_SNDBUF_POLICY,       "sndbuf_policy" },
-       { NET_SCTP_SACK_TIMEOUT,        "sack_timeout" },
-       { NET_SCTP_RCVBUF_POLICY,       "rcvbuf_policy" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_llc_llc2_timeout_table[] = {
-       { NET_LLC2_ACK_TIMEOUT,         "ack" },
-       { NET_LLC2_P_TIMEOUT,           "p" },
-       { NET_LLC2_REJ_TIMEOUT,         "rej" },
-       { NET_LLC2_BUSY_TIMEOUT,        "busy" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_llc_station_table[] = {
-       { NET_LLC_STATION_ACK_TIMEOUT,  "ack_timeout" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_llc_llc2_table[] = {
-       { NET_LLC2,             "timeout",      trans_net_llc_llc2_timeout_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_llc_table[] = {
-       { NET_LLC2,             "llc2",         trans_net_llc_llc2_table },
-       { NET_LLC_STATION,      "station",      trans_net_llc_station_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_netfilter_table[] = {
-       { NET_NF_CONNTRACK_MAX,                         "nf_conntrack_max" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_SYN_SENT,        "nf_conntrack_tcp_timeout_syn_sent" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_SYN_RECV,        "nf_conntrack_tcp_timeout_syn_recv" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_ESTABLISHED,     "nf_conntrack_tcp_timeout_established" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_FIN_WAIT,        "nf_conntrack_tcp_timeout_fin_wait" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_CLOSE_WAIT,      "nf_conntrack_tcp_timeout_close_wait" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_LAST_ACK,        "nf_conntrack_tcp_timeout_last_ack" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_TIME_WAIT,       "nf_conntrack_tcp_timeout_time_wait" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_CLOSE,           "nf_conntrack_tcp_timeout_close" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_UDP_TIMEOUT,                 "nf_conntrack_udp_timeout" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_UDP_TIMEOUT_STREAM,          "nf_conntrack_udp_timeout_stream" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_ICMP_TIMEOUT,        "nf_conntrack_icmp_timeout" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_GENERIC_TIMEOUT,             "nf_conntrack_generic_timeout" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_BUCKETS,                     "nf_conntrack_buckets" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_LOG_INVALID,                 "nf_conntrack_log_invalid" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_TIMEOUT_MAX_RETRANS,     "nf_conntrack_tcp_timeout_max_retrans" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_LOOSE,                   "nf_conntrack_tcp_loose" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_BE_LIBERAL,              "nf_conntrack_tcp_be_liberal" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_TCP_MAX_RETRANS,             "nf_conntrack_tcp_max_retrans" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_CLOSED,         "nf_conntrack_sctp_timeout_closed" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_COOKIE_WAIT,    "nf_conntrack_sctp_timeout_cookie_wait" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_COOKIE_ECHOED,  "nf_conntrack_sctp_timeout_cookie_echoed" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_ESTABLISHED,    "nf_conntrack_sctp_timeout_established" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_SENT,  "nf_conntrack_sctp_timeout_shutdown_sent" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_RECD,  "nf_conntrack_sctp_timeout_shutdown_recd" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_SCTP_TIMEOUT_SHUTDOWN_ACK_SENT,      "nf_conntrack_sctp_timeout_shutdown_ack_sent" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_COUNT,                       "nf_conntrack_count" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_ICMPV6_TIMEOUT,      "nf_conntrack_icmpv6_timeout" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_FRAG6_TIMEOUT,               "nf_conntrack_frag6_timeout" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_FRAG6_LOW_THRESH,            "nf_conntrack_frag6_low_thresh" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_FRAG6_HIGH_THRESH,           "nf_conntrack_frag6_high_thresh" },
-       { NET_NF_CONNTRACK_CHECKSUM,                    "nf_conntrack_checksum" },
-
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_dccp_table[] = {
-       { NET_DCCP_DEFAULT,     "default" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_irda_table[] = {
-       { NET_IRDA_DISCOVERY,           "discovery" },
-       { NET_IRDA_DEVNAME,             "devname" },
-       { NET_IRDA_DEBUG,               "debug" },
-       { NET_IRDA_FAST_POLL,           "fast_poll_increase" },
-       { NET_IRDA_DISCOVERY_SLOTS,     "discovery_slots" },
-       { NET_IRDA_DISCOVERY_TIMEOUT,   "discovery_timeout" },
-       { NET_IRDA_SLOT_TIMEOUT,        "slot_timeout" },
-       { NET_IRDA_MAX_BAUD_RATE,       "max_baud_rate" },
-       { NET_IRDA_MIN_TX_TURN_TIME,    "min_tx_turn_time" },
-       { NET_IRDA_MAX_TX_DATA_SIZE,    "max_tx_data_size" },
-       { NET_IRDA_MAX_TX_WINDOW,       "max_tx_window" },
-       { NET_IRDA_MAX_NOREPLY_TIME,    "max_noreply_time" },
-       { NET_IRDA_WARN_NOREPLY_TIME,   "warn_noreply_time" },
-       { NET_IRDA_LAP_KEEPALIVE_TIME,  "lap_keepalive_time" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_net_table[] = {
-       { NET_CORE,             "core",         trans_net_core_table },
-       /* NET_ETHER not used */
-       /* NET_802 not used */
-       { NET_UNIX,             "unix",         trans_net_unix_table },
-       { NET_IPV4,             "ipv4",         trans_net_ipv4_table },
-       { NET_IPX,              "ipx",          trans_net_ipx_table },
-       { NET_ATALK,            "appletalk",    trans_net_atalk_table },
-       { NET_NETROM,           "netrom",       trans_net_netrom_table },
-       { NET_AX25,             "ax25",         trans_net_ax25_table },
-       { NET_BRIDGE,           "bridge",       trans_net_bridge_table },
-       { NET_ROSE,             "rose",         trans_net_rose_table },
-       { NET_IPV6,             "ipv6",         trans_net_ipv6_table },
-       { NET_X25,              "x25",          trans_net_x25_table },
-       { NET_TR,               "token-ring",   trans_net_tr_table },
-       { NET_DECNET,           "decnet",       trans_net_decnet_table },
-       /*  NET_ECONET not used */
-       { NET_SCTP,             "sctp",         trans_net_sctp_table },
-       { NET_LLC,              "llc",          trans_net_llc_table },
-       { NET_NETFILTER,        "netfilter",    trans_net_netfilter_table },
-       { NET_DCCP,             "dccp",         trans_net_dccp_table },
-       { NET_IRDA,             "irda",         trans_net_irda_table },
-       { 2089,                 "nf_conntrack_max" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_fs_quota_table[] = {
-       { FS_DQ_LOOKUPS,        "lookups" },
-       { FS_DQ_DROPS,          "drops" },
-       { FS_DQ_READS,          "reads" },
-       { FS_DQ_WRITES,         "writes" },
-       { FS_DQ_CACHE_HITS,     "cache_hits" },
-       { FS_DQ_ALLOCATED,      "allocated_dquots" },
-       { FS_DQ_FREE,           "free_dquots" },
-       { FS_DQ_SYNCS,          "syncs" },
-       { FS_DQ_WARNINGS,       "warnings" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_fs_xfs_table[] = {
-       { XFS_RESTRICT_CHOWN,   "restrict_chown" },
-       { XFS_SGID_INHERIT,     "irix_sgid_inherit" },
-       { XFS_SYMLINK_MODE,     "irix_symlink_mode" },
-       { XFS_PANIC_MASK,       "panic_mask" },
-
-       { XFS_ERRLEVEL,         "error_level" },
-       { XFS_SYNCD_TIMER,      "xfssyncd_centisecs" },
-       { XFS_INHERIT_SYNC,     "inherit_sync" },
-       { XFS_INHERIT_NODUMP,   "inherit_nodump" },
-       { XFS_INHERIT_NOATIME,  "inherit_noatime" },
-       { XFS_BUF_TIMER,        "xfsbufd_centisecs" },
-       { XFS_BUF_AGE,          "age_buffer_centisecs" },
-       { XFS_INHERIT_NOSYM,    "inherit_nosymlinks" },
-       { XFS_ROTORSTEP,        "rotorstep" },
-       { XFS_INHERIT_NODFRG,   "inherit_nodefrag" },
-       { XFS_FILESTREAM_TIMER, "filestream_centisecs" },
-       { XFS_STATS_CLEAR,      "stats_clear" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_fs_ocfs2_nm_table[] = {
-       { 1, "hb_ctl_path" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_fs_ocfs2_table[] = {
-       { 1,    "nm",   trans_fs_ocfs2_nm_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_inotify_table[] = {
-       { INOTIFY_MAX_USER_INSTANCES,   "max_user_instances" },
-       { INOTIFY_MAX_USER_WATCHES,     "max_user_watches" },
-       { INOTIFY_MAX_QUEUED_EVENTS,    "max_queued_events" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_fs_table[] = {
-       { FS_NRINODE,           "inode-nr" },
-       { FS_STATINODE,         "inode-state" },
-       /* FS_MAXINODE unused */
-       /* FS_NRDQUOT unused */
-       /* FS_MAXDQUOT unused */
-       { FS_NRFILE,            "file-nr" },
-       { FS_MAXFILE,           "file-max" },
-       { FS_DENTRY,            "dentry-state" },
-       /* FS_NRSUPER unused */
-       /* FS_MAXUPSER unused */
-       { FS_OVERFLOWUID,       "overflowuid" },
-       { FS_OVERFLOWGID,       "overflowgid" },
-       { FS_LEASES,            "leases-enable" },
-       { FS_DIR_NOTIFY,        "dir-notify-enable" },
-       { FS_LEASE_TIME,        "lease-break-time" },
-       { FS_DQSTATS,           "quota",                trans_fs_quota_table },
-       { FS_XFS,               "xfs",                  trans_fs_xfs_table },
-       { FS_AIO_NR,            "aio-nr" },
-       { FS_AIO_MAX_NR,        "aio-max-nr" },
-       { FS_INOTIFY,           "inotify",              trans_inotify_table },
-       { FS_OCFS2,             "ocfs2",                trans_fs_ocfs2_table },
-       { KERN_SETUID_DUMPABLE, "suid_dumpable" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_debug_table[] = {
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_cdrom_table[] = {
-       { DEV_CDROM_INFO,               "info" },
-       { DEV_CDROM_AUTOCLOSE,          "autoclose" },
-       { DEV_CDROM_AUTOEJECT,          "autoeject" },
-       { DEV_CDROM_DEBUG,              "debug" },
-       { DEV_CDROM_LOCK,               "lock" },
-       { DEV_CDROM_CHECK_MEDIA,        "check_media" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_ipmi_table[] = {
-       { DEV_IPMI_POWEROFF_POWERCYCLE, "poweroff_powercycle" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_mac_hid_files[] = {
-       /* DEV_MAC_HID_KEYBOARD_SENDS_LINUX_KEYCODES unused */
-       /* DEV_MAC_HID_KEYBOARD_LOCK_KEYCODES unused */
-       { DEV_MAC_HID_MOUSE_BUTTON_EMULATION,   "mouse_button_emulation" },
-       { DEV_MAC_HID_MOUSE_BUTTON2_KEYCODE,    "mouse_button2_keycode" },
-       { DEV_MAC_HID_MOUSE_BUTTON3_KEYCODE,    "mouse_button3_keycode" },
-       /* DEV_MAC_HID_ADB_MOUSE_SENDS_KEYCODES unused */
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_raid_table[] = {
-       { DEV_RAID_SPEED_LIMIT_MIN,     "speed_limit_min" },
-       { DEV_RAID_SPEED_LIMIT_MAX,     "speed_limit_max" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_scsi_table[] = {
-       { DEV_SCSI_LOGGING_LEVEL, "logging_level" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_parport_default_table[] = {
-       { DEV_PARPORT_DEFAULT_TIMESLICE,        "timeslice" },
-       { DEV_PARPORT_DEFAULT_SPINTIME,         "spintime" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_parport_device_table[] = {
-       { DEV_PARPORT_DEVICE_TIMESLICE,         "timeslice" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_parport_devices_table[] = {
-       { DEV_PARPORT_DEVICES_ACTIVE,           "active" },
-       { 0, NULL, trans_parport_device_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_parport_parport_table[] = {
-       { DEV_PARPORT_SPINTIME,         "spintime" },
-       { DEV_PARPORT_BASE_ADDR,        "base-addr" },
-       { DEV_PARPORT_IRQ,              "irq" },
-       { DEV_PARPORT_DMA,              "dma" },
-       { DEV_PARPORT_MODES,            "modes" },
-       { DEV_PARPORT_DEVICES,          "devices",      trans_parport_devices_table },
-       { DEV_PARPORT_AUTOPROBE,        "autoprobe" },
-       { DEV_PARPORT_AUTOPROBE + 1,    "autoprobe0" },
-       { DEV_PARPORT_AUTOPROBE + 2,    "autoprobe1" },
-       { DEV_PARPORT_AUTOPROBE + 3,    "autoprobe2" },
-       { DEV_PARPORT_AUTOPROBE + 4,    "autoprobe3" },
-       {}
-};
-static struct trans_ctl_table trans_parport_table[] = {
-       { DEV_PARPORT_DEFAULT,  "default",      trans_parport_default_table },
-       { 0, NULL, trans_parport_parport_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_dev_table[] = {
-       { DEV_CDROM,    "cdrom",        trans_cdrom_table },
-       /* DEV_HWMON unused */
-       { DEV_PARPORT,  "parport",      trans_parport_table },
-       { DEV_RAID,     "raid",         trans_raid_table },
-       { DEV_MAC_HID,  "mac_hid",      trans_mac_hid_files },
-       { DEV_SCSI,     "scsi",         trans_scsi_table },
-       { DEV_IPMI,     "ipmi",         trans_ipmi_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_bus_isa_table[] = {
-       { BUS_ISA_MEM_BASE,     "membase" },
-       { BUS_ISA_PORT_BASE,    "portbase" },
-       { BUS_ISA_PORT_SHIFT,   "portshift" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_bus_table[] = {
-       { CTL_BUS_ISA,  "isa",  trans_bus_isa_table },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_arlan_conf_table0[] = {
-       { 1,    "spreadingCode" },
-       { 2,    "channelNumber" },
-       { 3,    "scramblingDisable" },
-       { 4,    "txAttenuation" },
-       { 5,    "systemId" },
-       { 6,    "maxDatagramSize" },
-       { 7,    "maxFrameSize" },
-       { 8,    "maxRetries" },
-       { 9,    "receiveMode" },
-       { 10,   "priority" },
-       { 11,   "rootOrRepeater" },
-       { 12,   "SID" },
-       { 13,   "registrationMode" },
-       { 14,   "registrationFill" },
-       { 15,   "localTalkAddress" },
-       { 16,   "codeFormat" },
-       { 17,   "numChannels" },
-       { 18,   "channel1" },
-       { 19,   "channel2" },
-       { 20,   "channel3" },
-       { 21,   "channel4" },
-       { 22,   "txClear" },
-       { 23,   "txRetries" },
-       { 24,   "txRouting" },
-       { 25,   "txScrambled" },
-       { 26,   "rxParameter" },
-       { 27,   "txTimeoutMs" },
-       { 28,   "waitCardTimeout" },
-       { 29,   "channelSet" },
-       { 30,   "name" },
-       { 31,   "waitTime" },
-       { 32,   "lParameter" },
-       { 33,   "_15" },
-       { 34,   "headerSize" },
-       { 36,   "tx_delay_ms" },
-       { 37,   "retries" },
-       { 38,   "ReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 39,   "waitReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 40,   "fastReTransCount" },
-       { 41,   "driverRetransmissions" },
-       { 42,   "txAckTimeoutMs" },
-       { 43,   "registrationInterrupts" },
-       { 44,   "hardwareType" },
-       { 45,   "radioType" },
-       { 46,   "writeEEPROM" },
-       { 47,   "writeRadioType" },
-       { 48,   "entry_exit_debug" },
-       { 49,   "debug" },
-       { 50,   "in_speed" },
-       { 51,   "out_speed" },
-       { 52,   "in_speed10" },
-       { 53,   "out_speed10" },
-       { 54,   "in_speed_max" },
-       { 55,   "out_speed_max" },
-       { 56,   "measure_rate" },
-       { 57,   "pre_Command_Wait" },
-       { 58,   "rx_tweak1" },
-       { 59,   "rx_tweak2" },
-       { 60,   "tx_queue_len" },
-
-       { 150,  "arlan0-txRing" },
-       { 151,  "arlan0-rxRing" },
-       { 152,  "arlan0-18" },
-       { 153,  "arlan0-ring" },
-       { 154,  "arlan0-shm-cpy" },
-       { 155,  "config0" },
-       { 156,  "reset0" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_arlan_conf_table1[] = {
-       { 1,    "spreadingCode" },
-       { 2,    "channelNumber" },
-       { 3,    "scramblingDisable" },
-       { 4,    "txAttenuation" },
-       { 5,    "systemId" },
-       { 6,    "maxDatagramSize" },
-       { 7,    "maxFrameSize" },
-       { 8,    "maxRetries" },
-       { 9,    "receiveMode" },
-       { 10,   "priority" },
-       { 11,   "rootOrRepeater" },
-       { 12,   "SID" },
-       { 13,   "registrationMode" },
-       { 14,   "registrationFill" },
-       { 15,   "localTalkAddress" },
-       { 16,   "codeFormat" },
-       { 17,   "numChannels" },
-       { 18,   "channel1" },
-       { 19,   "channel2" },
-       { 20,   "channel3" },
-       { 21,   "channel4" },
-       { 22,   "txClear" },
-       { 23,   "txRetries" },
-       { 24,   "txRouting" },
-       { 25,   "txScrambled" },
-       { 26,   "rxParameter" },
-       { 27,   "txTimeoutMs" },
-       { 28,   "waitCardTimeout" },
-       { 29,   "channelSet" },
-       { 30,   "name" },
-       { 31,   "waitTime" },
-       { 32,   "lParameter" },
-       { 33,   "_15" },
-       { 34,   "headerSize" },
-       { 36,   "tx_delay_ms" },
-       { 37,   "retries" },
-       { 38,   "ReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 39,   "waitReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 40,   "fastReTransCount" },
-       { 41,   "driverRetransmissions" },
-       { 42,   "txAckTimeoutMs" },
-       { 43,   "registrationInterrupts" },
-       { 44,   "hardwareType" },
-       { 45,   "radioType" },
-       { 46,   "writeEEPROM" },
-       { 47,   "writeRadioType" },
-       { 48,   "entry_exit_debug" },
-       { 49,   "debug" },
-       { 50,   "in_speed" },
-       { 51,   "out_speed" },
-       { 52,   "in_speed10" },
-       { 53,   "out_speed10" },
-       { 54,   "in_speed_max" },
-       { 55,   "out_speed_max" },
-       { 56,   "measure_rate" },
-       { 57,   "pre_Command_Wait" },
-       { 58,   "rx_tweak1" },
-       { 59,   "rx_tweak2" },
-       { 60,   "tx_queue_len" },
-
-       { 150,  "arlan1-txRing" },
-       { 151,  "arlan1-rxRing" },
-       { 152,  "arlan1-18" },
-       { 153,  "arlan1-ring" },
-       { 154,  "arlan1-shm-cpy" },
-       { 155,  "config1" },
-       { 156,  "reset1" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_arlan_conf_table2[] = {
-       { 1,    "spreadingCode" },
-       { 2,    "channelNumber" },
-       { 3,    "scramblingDisable" },
-       { 4,    "txAttenuation" },
-       { 5,    "systemId" },
-       { 6,    "maxDatagramSize" },
-       { 7,    "maxFrameSize" },
-       { 8,    "maxRetries" },
-       { 9,    "receiveMode" },
-       { 10,   "priority" },
-       { 11,   "rootOrRepeater" },
-       { 12,   "SID" },
-       { 13,   "registrationMode" },
-       { 14,   "registrationFill" },
-       { 15,   "localTalkAddress" },
-       { 16,   "codeFormat" },
-       { 17,   "numChannels" },
-       { 18,   "channel1" },
-       { 19,   "channel2" },
-       { 20,   "channel3" },
-       { 21,   "channel4" },
-       { 22,   "txClear" },
-       { 23,   "txRetries" },
-       { 24,   "txRouting" },
-       { 25,   "txScrambled" },
-       { 26,   "rxParameter" },
-       { 27,   "txTimeoutMs" },
-       { 28,   "waitCardTimeout" },
-       { 29,   "channelSet" },
-       { 30,   "name" },
-       { 31,   "waitTime" },
-       { 32,   "lParameter" },
-       { 33,   "_15" },
-       { 34,   "headerSize" },
-       { 36,   "tx_delay_ms" },
-       { 37,   "retries" },
-       { 38,   "ReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 39,   "waitReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 40,   "fastReTransCount" },
-       { 41,   "driverRetransmissions" },
-       { 42,   "txAckTimeoutMs" },
-       { 43,   "registrationInterrupts" },
-       { 44,   "hardwareType" },
-       { 45,   "radioType" },
-       { 46,   "writeEEPROM" },
-       { 47,   "writeRadioType" },
-       { 48,   "entry_exit_debug" },
-       { 49,   "debug" },
-       { 50,   "in_speed" },
-       { 51,   "out_speed" },
-       { 52,   "in_speed10" },
-       { 53,   "out_speed10" },
-       { 54,   "in_speed_max" },
-       { 55,   "out_speed_max" },
-       { 56,   "measure_rate" },
-       { 57,   "pre_Command_Wait" },
-       { 58,   "rx_tweak1" },
-       { 59,   "rx_tweak2" },
-       { 60,   "tx_queue_len" },
-
-       { 150,  "arlan2-txRing" },
-       { 151,  "arlan2-rxRing" },
-       { 152,  "arlan2-18" },
-       { 153,  "arlan2-ring" },
-       { 154,  "arlan2-shm-cpy" },
-       { 155,  "config2" },
-       { 156,  "reset2" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_arlan_conf_table3[] = {
-       { 1,    "spreadingCode" },
-       { 2,    "channelNumber" },
-       { 3,    "scramblingDisable" },
-       { 4,    "txAttenuation" },
-       { 5,    "systemId" },
-       { 6,    "maxDatagramSize" },
-       { 7,    "maxFrameSize" },
-       { 8,    "maxRetries" },
-       { 9,    "receiveMode" },
-       { 10,   "priority" },
-       { 11,   "rootOrRepeater" },
-       { 12,   "SID" },
-       { 13,   "registrationMode" },
-       { 14,   "registrationFill" },
-       { 15,   "localTalkAddress" },
-       { 16,   "codeFormat" },
-       { 17,   "numChannels" },
-       { 18,   "channel1" },
-       { 19,   "channel2" },
-       { 20,   "channel3" },
-       { 21,   "channel4" },
-       { 22,   "txClear" },
-       { 23,   "txRetries" },
-       { 24,   "txRouting" },
-       { 25,   "txScrambled" },
-       { 26,   "rxParameter" },
-       { 27,   "txTimeoutMs" },
-       { 28,   "waitCardTimeout" },
-       { 29,   "channelSet" },
-       { 30,   "name" },
-       { 31,   "waitTime" },
-       { 32,   "lParameter" },
-       { 33,   "_15" },
-       { 34,   "headerSize" },
-       { 36,   "tx_delay_ms" },
-       { 37,   "retries" },
-       { 38,   "ReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 39,   "waitReTransmitPacketMaxSize" },
-       { 40,   "fastReTransCount" },
-       { 41,   "driverRetransmissions" },
-       { 42,   "txAckTimeoutMs" },
-       { 43,   "registrationInterrupts" },
-       { 44,   "hardwareType" },
-       { 45,   "radioType" },
-       { 46,   "writeEEPROM" },
-       { 47,   "writeRadioType" },
-       { 48,   "entry_exit_debug" },
-       { 49,   "debug" },
-       { 50,   "in_speed" },
-       { 51,   "out_speed" },
-       { 52,   "in_speed10" },
-       { 53,   "out_speed10" },
-       { 54,   "in_speed_max" },
-       { 55,   "out_speed_max" },
-       { 56,   "measure_rate" },
-       { 57,   "pre_Command_Wait" },
-       { 58,   "rx_tweak1" },
-       { 59,   "rx_tweak2" },
-       { 60,   "tx_queue_len" },
-
-       { 150,  "arlan3-txRing" },
-       { 151,  "arlan3-rxRing" },
-       { 152,  "arlan3-18" },
-       { 153,  "arlan3-ring" },
-       { 154,  "arlan3-shm-cpy" },
-       { 155,  "config3" },
-       { 156,  "reset3" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_arlan_table[] = {
-       { 1,            "arlan0",       trans_arlan_conf_table0 },
-       { 2,            "arlan1",       trans_arlan_conf_table1 },
-       { 3,            "arlan2",       trans_arlan_conf_table2 },
-       { 4,            "arlan3",       trans_arlan_conf_table3 },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_s390dbf_table[] = {
-       { 5678 /* CTL_S390DBF_STOPPABLE */,     "debug_stoppable" },
-       { 5679 /* CTL_S390DBF_ACTIVE */,        "debug_active" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_sunrpc_table[] = {
-       { CTL_RPCDEBUG,         "rpc_debug" },
-       { CTL_NFSDEBUG,         "nfs_debug" },
-       { CTL_NFSDDEBUG,        "nfsd_debug" },
-       { CTL_NLMDEBUG,         "nlm_debug" },
-       { CTL_SLOTTABLE_UDP,    "udp_slot_table_entries" },
-       { CTL_SLOTTABLE_TCP,    "tcp_slot_table_entries" },
-       { CTL_MIN_RESVPORT,     "min_resvport" },
-       { CTL_MAX_RESVPORT,     "max_resvport" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_pm_table[] = {
-       { 1 /* CTL_PM_SUSPEND */,       "suspend" },
-       { 2 /* CTL_PM_CMODE */,         "cmode" },
-       { 3 /* CTL_PM_P0 */,            "p0" },
-       { 4 /* CTL_PM_CM */,            "cm" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_frv_table[] = {
-       { 1,    "cache-mode" },
-       { 2,    "pin-cxnr" },
-       {}
-};
-
-static struct trans_ctl_table trans_root_table[] = {
-       { CTL_KERN,     "kernel",       trans_kern_table },
-       { CTL_VM,       "vm",           trans_vm_table },
-       { CTL_NET,      "net",          trans_net_table },
-       /* CTL_PROC not used */
-       { CTL_FS,       "fs",           trans_fs_table },
-       { CTL_DEBUG,    "debug",        trans_debug_table },
-       { CTL_DEV,      "dev",          trans_dev_table },
-       { CTL_BUS,      "bus",          trans_bus_table },
-       { CTL_ABI,      "abi" },
-       /* CTL_CPU not used */
-       { CTL_ARLAN,    "arlan",        trans_arlan_table },
-       { CTL_S390DBF,  "s390dbf",      trans_s390dbf_table },
-       { CTL_SUNRPC,   "sunrpc",       trans_sunrpc_table },
-       { CTL_PM,       "pm",           trans_pm_table },
-       { CTL_FRV,      "frv",          trans_frv_table },
-       {}
-};
-
-
-
 
 static int sysctl_depth(struct ctl_table *table)
 {
@@ -1292,48 +28,6 @@ static struct ctl_table *sysctl_parent(struct ctl_table *table, int n)
        return table;
 }
 
-static struct trans_ctl_table *sysctl_binary_lookup(struct ctl_table *table)
-{
-       struct ctl_table *test;
-       struct trans_ctl_table *ref;
-       int depth, cur_depth;
-
-       depth = sysctl_depth(table);
-
-       cur_depth = depth;
-       ref = trans_root_table;
-repeat:
-       test = sysctl_parent(table, cur_depth);
-       for (; ref->ctl_name || ref->procname || ref->child; ref++) {
-               int match = 0;
-
-               if (cur_depth && !ref->child)
-                       continue;
-
-               if (test->procname && ref->procname &&
-                       (strcmp(test->procname, ref->procname) == 0))
-                       match++;
-
-               if (test->ctl_name && ref->ctl_name &&
-                       (test->ctl_name == ref->ctl_name))
-                       match++;
-
-               if (!ref->ctl_name && !ref->procname)
-                       match++;
-
-               if (match) {
-                       if (cur_depth != 0) {
-                               cur_depth--;
-                               ref = ref->child;
-                               goto repeat;
-                       }
-                       goto out;
-               }
-       }
-       ref = NULL;
-out:
-       return ref;
-}
 
 static void sysctl_print_path(struct ctl_table *table)
 {
@@ -1347,29 +41,10 @@ static void sysctl_print_path(struct ctl_table *table)
                }
        }
        printk(" ");
-       if (table->ctl_name) {
-               for (i = depth; i >= 0; i--) {
-                       tmp = sysctl_parent(table, i);
-                       printk(".%d", tmp->ctl_name);
-               }
-       }
 }
 
-static void sysctl_repair_table(struct ctl_table *table)
-{
-       /* Don't complain about the classic default
-        * sysctl strategy routine.  Maybe later we
-        * can get the tables fixed and complain about
-        * this.
-        */
-       if (table->ctl_name && table->procname &&
-               (table->proc_handler == proc_dointvec) &&
-               (!table->strategy)) {
-               table->strategy = sysctl_data;
-       }
-}
-
-static struct ctl_table *sysctl_check_lookup(struct ctl_table *table)
+static struct ctl_table *sysctl_check_lookup(struct nsproxy *namespaces,
+                                               struct ctl_table *table)
 {
        struct ctl_table_header *head;
        struct ctl_table *ref, *test;
@@ -1377,13 +52,13 @@ static struct ctl_table *sysctl_check_lookup(struct ctl_table *table)
 
        depth = sysctl_depth(table);
 
-       for (head = sysctl_head_next(NULL); head;
-            head = sysctl_head_next(head)) {
+       for (head = __sysctl_head_next(namespaces, NULL); head;
+            head = __sysctl_head_next(namespaces, head)) {
                cur_depth = depth;
                ref = head->ctl_table;
 repeat:
                test = sysctl_parent(table, cur_depth);
-               for (; ref->ctl_name || ref->procname; ref++) {
+               for (; ref->procname; ref++) {
                        int match = 0;
                        if (cur_depth && !ref->child)
                                continue;
@@ -1392,10 +67,6 @@ repeat:
                            (strcmp(test->procname, ref->procname) == 0))
                                        match++;
 
-                       if (test->ctl_name && ref->ctl_name &&
-                           (test->ctl_name == ref->ctl_name))
-                               match++;
-
                        if (match) {
                                if (cur_depth != 0) {
                                        cur_depth--;
@@ -1423,77 +94,25 @@ static void set_fail(const char **fail, struct ctl_table *table, const char *str
        *fail = str;
 }
 
-static int sysctl_check_dir(struct ctl_table *table)
-{
-       struct ctl_table *ref;
-       int error;
-
-       error = 0;
-       ref = sysctl_check_lookup(table);
-       if (ref) {
-               int match = 0;
-               if ((!table->procname && !ref->procname) ||
-                   (table->procname && ref->procname &&
-                    (strcmp(table->procname, ref->procname) == 0)))
-                       match++;
-
-               if ((!table->ctl_name && !ref->ctl_name) ||
-                   (table->ctl_name && ref->ctl_name &&
-                    (table->ctl_name == ref->ctl_name)))
-                       match++;
-
-               if (match != 2) {
-                       printk(KERN_ERR "%s: failed: ", __func__);
-                       sysctl_print_path(table);
-                       printk(" ref: ");
-                       sysctl_print_path(ref);
-                       printk("\n");
-                       error = -EINVAL;
-               }
-       }
-       return error;
-}
-
-static void sysctl_check_leaf(struct ctl_table *table, const char **fail)
+static void sysctl_check_leaf(struct nsproxy *namespaces,
+                               struct ctl_table *table, const char **fail)
 {
        struct ctl_table *ref;
 
-       ref = sysctl_check_lookup(table);
+       ref = sysctl_check_lookup(namespaces, table);
        if (ref && (ref != table))
                set_fail(fail, table, "Sysctl already exists");
 }
 
-static void sysctl_check_bin_path(struct ctl_table *table, const char **fail)
-{
-       struct trans_ctl_table *ref;
-
-       ref = sysctl_binary_lookup(table);
-       if (table->ctl_name && !ref)
-               set_fail(fail, table, "Unknown sysctl binary path");
-       if (ref) {
-               if (ref->procname &&
-                   (!table->procname ||
-                    (strcmp(table->procname, ref->procname) != 0)))
-                       set_fail(fail, table, "procname does not match binary path procname");
-
-               if (ref->ctl_name && table->ctl_name &&
-                   (table->ctl_name != ref->ctl_name))
-                       set_fail(fail, table, "ctl_name does not match binary path ctl_name");
-       }
-}
-
-int sysctl_check_table(struct ctl_table *table)
+int sysctl_check_table(struct nsproxy *namespaces, struct ctl_table *table)
 {
        int error = 0;
-       for (; table->ctl_name || table->procname; table++) {
+       for (; table->procname; table++) {
                const char *fail = NULL;
 
-               sysctl_repair_table(table);
                if (table->parent) {
                        if (table->procname && !table->parent->procname)
                                set_fail(&fail, table, "Parent without procname");
-                       if (table->ctl_name && !table->parent->ctl_name)
-                               set_fail(&fail, table, "Parent without ctl_name");
                }
                if (!table->procname)
                        set_fail(&fail, table, "No procname");
@@ -1506,25 +125,13 @@ int sysctl_check_table(struct ctl_table *table)
                                set_fail(&fail, table, "Writable sysctl directory");
                        if (table->proc_handler)
                                set_fail(&fail, table, "Directory with proc_handler");
-                       if (table->strategy)
-                               set_fail(&fail, table, "Directory with strategy");
                        if (table->extra1)
                                set_fail(&fail, table, "Directory with extra1");
                        if (table->extra2)
                                set_fail(&fail, table, "Directory with extra2");
-                       if (sysctl_check_dir(table))
-                               set_fail(&fail, table, "Inconsistent directory names");
                } else {
-                       if ((table->strategy == sysctl_data) ||
-                           (table->strategy == sysctl_string) ||
-                           (table->strategy == sysctl_intvec) ||
-                           (table->strategy == sysctl_jiffies) ||
-                           (table->strategy == sysctl_ms_jiffies) ||
-                           (table->proc_handler == proc_dostring) ||
+                       if ((table->proc_handler == proc_dostring) ||
                            (table->proc_handler == proc_dointvec) ||
-#ifdef CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES
-                           (table->proc_handler == proc_dointvec_bset) ||
-#endif /* def CONFIG_SECURITY_CAPABILITIES */
                            (table->proc_handler == proc_dointvec_minmax) ||
                            (table->proc_handler == proc_dointvec_jiffies) ||
                            (table->proc_handler == proc_dointvec_userhz_jiffies) ||
@@ -1536,24 +143,7 @@ int sysctl_check_table(struct ctl_table *table)
                                if (!table->maxlen)
                                        set_fail(&fail, table, "No maxlen");
                        }
-                       if ((table->proc_handler == proc_doulongvec_minmax) ||
-                           (table->proc_handler == proc_doulongvec_ms_jiffies_minmax)) {
-                               if (table->maxlen > sizeof (unsigned long)) {
-                                       if (!table->extra1)
-                                               set_fail(&fail, table, "No min");
-                                       if (!table->extra2)
-                                               set_fail(&fail, table, "No max");
-                               }
-                       }
-#ifdef CONFIG_SYSCTL_SYSCALL
-                       if (table->ctl_name && !table->strategy)
-                               set_fail(&fail, table, "Missing strategy");
-#endif
-#if 0
-                       if (!table->ctl_name && table->strategy)
-                               set_fail(&fail, table, "Strategy without ctl_name");
-#endif
-#ifdef CONFIG_PROC_FS
+#ifdef CONFIG_PROC_SYSCTL
                        if (table->procname && !table->proc_handler)
                                set_fail(&fail, table, "No proc_handler");
 #endif
@@ -1561,15 +151,16 @@ int sysctl_check_table(struct ctl_table *table)
                        if (!table->procname && table->proc_handler)
                                set_fail(&fail, table, "proc_handler without procname");
 #endif
-                       sysctl_check_leaf(table, &fail);
+                       sysctl_check_leaf(namespaces, table, &fail);
                }
-               sysctl_check_bin_path(table, &fail);
+               if (table->mode > 0777)
+                       set_fail(&fail, table, "bogus .mode");
                if (fail) {
                        set_fail(&fail, table, NULL);
                        error = -EINVAL;
                }
                if (table->child)
-                       error |= sysctl_check_table(table->child);
+                       error |= sysctl_check_table(namespaces, table->child);
        }
        return error;
 }