asoc: tegra: tdm: change buffer sizes.
[linux-2.6.git] / fs / jfs / jfs_inode.c
index 4c67ed9..c1a3e60 100644 (file)
@@ -45,6 +45,24 @@ void jfs_set_inode_flags(struct inode *inode)
                inode->i_flags |= S_SYNC;
 }
 
+void jfs_get_inode_flags(struct jfs_inode_info *jfs_ip)
+{
+       unsigned int flags = jfs_ip->vfs_inode.i_flags;
+
+       jfs_ip->mode2 &= ~(JFS_IMMUTABLE_FL | JFS_APPEND_FL | JFS_NOATIME_FL |
+                          JFS_DIRSYNC_FL | JFS_SYNC_FL);
+       if (flags & S_IMMUTABLE)
+               jfs_ip->mode2 |= JFS_IMMUTABLE_FL;
+       if (flags & S_APPEND)
+               jfs_ip->mode2 |= JFS_APPEND_FL;
+       if (flags & S_NOATIME)
+               jfs_ip->mode2 |= JFS_NOATIME_FL;
+       if (flags & S_DIRSYNC)
+               jfs_ip->mode2 |= JFS_DIRSYNC_FL;
+       if (flags & S_SYNC)
+               jfs_ip->mode2 |= JFS_SYNC_FL;
+}
+
 /*
  * NAME:       ialloc()
  *
@@ -61,7 +79,8 @@ struct inode *ialloc(struct inode *parent, umode_t mode)
        inode = new_inode(sb);
        if (!inode) {
                jfs_warn("ialloc: new_inode returned NULL!");
-               return ERR_PTR(-ENOMEM);
+               rc = -ENOMEM;
+               goto fail;
        }
 
        jfs_inode = JFS_IP(inode);
@@ -71,18 +90,15 @@ struct inode *ialloc(struct inode *parent, umode_t mode)
                jfs_warn("ialloc: diAlloc returned %d!", rc);
                if (rc == -EIO)
                        make_bad_inode(inode);
-               iput(inode);
-               return ERR_PTR(rc);
+               goto fail_put;
        }
 
-       inode->i_uid = current->fsuid;
-       if (parent->i_mode & S_ISGID) {
-               inode->i_gid = parent->i_gid;
-               if (S_ISDIR(mode))
-                       mode |= S_ISGID;
-       } else
-               inode->i_gid = current->fsgid;
+       if (insert_inode_locked(inode) < 0) {
+               rc = -EINVAL;
+               goto fail_unlock;
+       }
 
+       inode_init_owner(inode, parent, mode);
        /*
         * New inodes need to save sane values on disk when
         * uid & gid mount options are used
@@ -93,15 +109,11 @@ struct inode *ialloc(struct inode *parent, umode_t mode)
        /*
         * Allocate inode to quota.
         */
-       if (DQUOT_ALLOC_INODE(inode)) {
-               DQUOT_DROP(inode);
-               inode->i_flags |= S_NOQUOTA;
-               inode->i_nlink = 0;
-               iput(inode);
-               return ERR_PTR(-EDQUOT);
-       }
+       dquot_initialize(inode);
+       rc = dquot_alloc_inode(inode);
+       if (rc)
+               goto fail_drop;
 
-       inode->i_mode = mode;
        /* inherit flags from parent */
        jfs_inode->mode2 = JFS_IP(parent)->mode2 & JFS_FL_INHERIT;
 
@@ -114,7 +126,7 @@ struct inode *ialloc(struct inode *parent, umode_t mode)
                if (S_ISLNK(mode))
                        jfs_inode->mode2 &= ~(JFS_IMMUTABLE_FL|JFS_APPEND_FL);
        }
-       jfs_inode->mode2 |= mode;
+       jfs_inode->mode2 |= inode->i_mode;
 
        inode->i_blocks = 0;
        inode->i_mtime = inode->i_atime = inode->i_ctime = CURRENT_TIME;
@@ -140,4 +152,15 @@ struct inode *ialloc(struct inode *parent, umode_t mode)
        jfs_info("ialloc returns inode = 0x%p\n", inode);
 
        return inode;
+
+fail_drop:
+       dquot_drop(inode);
+       inode->i_flags |= S_NOQUOTA;
+fail_unlock:
+       clear_nlink(inode);
+       unlock_new_inode(inode);
+fail_put:
+       iput(inode);
+fail:
+       return ERR_PTR(rc);
 }