vfs: Rename fsync_super() to sync_filesystem() (version 4)
[linux-2.6.git] / fs / block_dev.c
index 4b6a3b9..3a6d4fb 100644 (file)
@@ -204,7 +204,7 @@ int fsync_bdev(struct block_device *bdev)
 {
        struct super_block *sb = get_super(bdev);
        if (sb) {
-               int res = fsync_super(sb);
+               int res = sync_filesystem(sb);
                drop_super(sb);
                return res;
        }
@@ -246,7 +246,7 @@ struct super_block *freeze_bdev(struct block_device *bdev)
                sb->s_frozen = SB_FREEZE_WRITE;
                smp_wmb();
 
-               fsync_super(sb);
+               sync_filesystem(sb);
 
                sb->s_frozen = SB_FREEZE_TRANS;
                smp_wmb();